gebrek

Betekenis gebrek

De betekenis van gebrek is: "ge` brekhet -woordgebreken1tekort, gemis; het ontbreken;gebrek lijdenhet allernodigste missen;in gebreke blijven, in gebreke zijnnalaten wat men verplicht is te doen;in gebreke stellenwijzen op het niet nakomen van een verplichting;bij gebreke vanbij afwezigheid, bij gemis van;gebrek hebben aaneen tekort hebben aan;bij gebrek aan beterals er niets beters beschikbaar is;bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteienals men iets eenvoudigs ontbeert, gebruikt men desnoods iets duurs;2fout: slordigheid is een gebrek in zijn karakter ;iedere gek heeft zijn gebrekniemand is volmaakt; zie ook bijverborgen ;3ziekte, afwijking: de ouderdom komt met gebreken
manco, mankement, verkeerdheid, afwijking, defect, fout, tekortkomingschaarsheid, armoede, behoefte, behoeftigheid, gemis, ledigheid, mangel, nood, ontbering, ontoereikendheid, schaarste, tekortellende, gebrekkigheid, malheurimperfectie, onvolmaaktheid, ondeugd, zwakheidziekte
".

Defenitie gebrek

De definitie van gebrek is: "ge` brekhet -woordgebreken1tekort, gemis; het ontbreken;gebrek lijdenhet allernodigste missen;in gebreke blijven, in gebreke zijnnalaten wat men verplicht is te doen;in gebreke stellenwijzen op het niet nakomen van een verplichting;bij gebreke vanbij afwezigheid, bij gemis van;gebrek hebben aaneen tekort hebben aan;bij gebrek aan beterals er niets beters beschikbaar is;bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteienals men iets eenvoudigs ontbeert, gebruikt men desnoods iets duurs;2fout: slordigheid is een gebrek in zijn karakter ;iedere gek heeft zijn gebrekniemand is volmaakt; zie ook bijverborgen ;3ziekte, afwijking: de ouderdom komt met gebreken
manco, mankement, verkeerdheid, afwijking, defect, fout, tekortkomingschaarsheid, armoede, behoefte, behoeftigheid, gemis, ledigheid, mangel, nood, ontbering, ontoereikendheid, schaarste, tekortellende, gebrekkigheid, malheurimperfectie, onvolmaaktheid, ondeugd, zwakheidziekte
".