externe werker

Betekenis externe werker

De betekenis van externe werker is: "iedere werker van categorie A in de zin van artikel 23,eerste streepje, van Richtlijn 80/836/Euratom die in een gecontroleerde zone werkzaamheden van ongeacht welke aard uitvoert, ongeacht of hij, ook als stagiair, leerling of student in de zin van artikel 10 van die richtlijn, tijdelijk of vast werknemer van een externe onderneming is, dan wel zijn werkzaamheden als zelfstandige verricht
".

Defenitie externe werker

De definitie van externe werker is: "iedere werker van categorie A in de zin van artikel 23,eerste streepje, van Richtlijn 80/836/Euratom die in een gecontroleerde zone werkzaamheden van ongeacht welke aard uitvoert, ongeacht of hij, ook als stagiair, leerling of student in de zin van artikel 10 van die richtlijn, tijdelijk of vast werknemer van een externe onderneming is, dan wel zijn werkzaamheden als zelfstandige verricht
".