evaluatie

Betekenis evaluatie

De betekenis van evaluatie is: "eva - lu` a - tie[-(t)sie](«Frans)de -woord (vrouwelijk)evaluaties1waardeschatting, begroting, koersberekening;2bepaling van de muntwaarde naar gewicht en gehalte;3beoordeling achteraf wat de waarde, uitwerking e.d. van een bepaalde handeling, regeling e.d. was en hoe men bepaalde fouten, procedures enz. kan verbeteren
beoordeling
beoordeling van een IT-systeem of produkt op basis van geaccepteerde keuringscriteria
De totale evaluatie van een ramp is de studie van de potentiële of reële risico`s en de evaluatie van de behoeften, te verwachten of reeds aangerichte schade, aanbevelingen i.v.m. preventie, voorbereiding, schadebeperking en responscapaciteit bij noodgevallen. Omvat tevens een overzicht van risicofactoren, een evaluatie van de schade, een onderzoek naar bedreigde elementen en naar de kwetsbaarheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen
Hiermee wordt bedoeld een zo wetenschappelijk en objectief mogelijke beoordeling en analyse op basis van verzamelde en te verzamelen gegevens van een bepaalde activiteit ten behoeve van het beheer, de planning en het beleid met betrekking tot deze en/of dergelijke activiteiten. Het verschil met de zg. beoordeling of appraisal ligt in het feit dat het hier gaat om een analyse en beoordeling van een activiteit op basis van reeds opgedane ervaringen bij de uitvoering van die activiteit. Bij de beoordeling ontbreekt deze ervaring. Beoordeling wordt wel ex ante evaluatie genoemd
taxatie van de resultaten van een informatiesysteem
vaststelling van de tussentijdse en/of uiteindelijke leerresultaten die bereikt zijn door een educatieve activiteit, al dan niet via een afsluitende toets door een verantwoordelijke autoriteit; 2)vaststelling door middel van verzameling van objectieve gegevens van didactische en/of inhoudelijke kwaliteit van eeneducatieve activiteit, gemeten aan de doelstellingen
begroting, koersberekening, waardeschattingnabespreking, terugblik
".

Defenitie evaluatie

De definitie van evaluatie is: "eva - lu` a - tie[-(t)sie](«Frans)de -woord (vrouwelijk)evaluaties1waardeschatting, begroting, koersberekening;2bepaling van de muntwaarde naar gewicht en gehalte;3beoordeling achteraf wat de waarde, uitwerking e.d. van een bepaalde handeling, regeling e.d. was en hoe men bepaalde fouten, procedures enz. kan verbeteren
beoordeling
beoordeling van een IT-systeem of produkt op basis van geaccepteerde keuringscriteria
De totale evaluatie van een ramp is de studie van de potentiële of reële risico`s en de evaluatie van de behoeften, te verwachten of reeds aangerichte schade, aanbevelingen i.v.m. preventie, voorbereiding, schadebeperking en responscapaciteit bij noodgevallen. Omvat tevens een overzicht van risicofactoren, een evaluatie van de schade, een onderzoek naar bedreigde elementen en naar de kwetsbaarheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen
Hiermee wordt bedoeld een zo wetenschappelijk en objectief mogelijke beoordeling en analyse op basis van verzamelde en te verzamelen gegevens van een bepaalde activiteit ten behoeve van het beheer, de planning en het beleid met betrekking tot deze en/of dergelijke activiteiten. Het verschil met de zg. beoordeling of appraisal ligt in het feit dat het hier gaat om een analyse en beoordeling van een activiteit op basis van reeds opgedane ervaringen bij de uitvoering van die activiteit. Bij de beoordeling ontbreekt deze ervaring. Beoordeling wordt wel ex ante evaluatie genoemd
taxatie van de resultaten van een informatiesysteem
vaststelling van de tussentijdse en/of uiteindelijke leerresultaten die bereikt zijn door een educatieve activiteit, al dan niet via een afsluitende toets door een verantwoordelijke autoriteit; 2)vaststelling door middel van verzameling van objectieve gegevens van didactische en/of inhoudelijke kwaliteit van eeneducatieve activiteit, gemeten aan de doelstellingen
begroting, koersberekening, waardeschattingnabespreking, terugblik
".