ernstig misdrijf

Betekenis ernstig misdrijf

De betekenis van ernstig misdrijf is: "een in artikel 3,lid 1,onder a) en c),van het Verdrag van Wenen omschreven misdrijf, terrorisme en enig ander ernstig strafbaar feit als omschreven door de Lid-Staten, waaronder in het bijzonder georganiseerde misdaad, al dan niet verband houdende met verdovende middelen en psychotrope stoffen
".

Defenitie ernstig misdrijf

De definitie van ernstig misdrijf is: "een in artikel 3,lid 1,onder a) en c),van het Verdrag van Wenen omschreven misdrijf, terrorisme en enig ander ernstig strafbaar feit als omschreven door de Lid-Staten, waaronder in het bijzonder georganiseerde misdaad, al dan niet verband houdende met verdovende middelen en psychotrope stoffen
".