emissiecompensatie

Betekenis emissiecompensatie

De betekenis van emissiecompensatie is: "compensatie van de extra uitstoot van broeikasgassen van een nieuwe installatie, in een gebied waar de maximaal toegestane emissievergunningen al zijn uitgegeven. De compensatie wordt bewerkstelligd door bij nieuwbouw of wijziging van installaties, zodanige maatregelen te treffen dat de totale emissies in dat gebied niet toenemen (bijvoorbeeld door technische aanpassingen of door emissievergunningen van andere ondernemingen in dat gebied te kopen)
krediet in de vorm van emissierechten, dat men verkrijgt op grond van bewerkstelligde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, of op grond van de bevordering van putten (natuurlijke opnamepunten voor broeikasgas, met name CO2)
".

Defenitie emissiecompensatie

De definitie van emissiecompensatie is: "compensatie van de extra uitstoot van broeikasgassen van een nieuwe installatie, in een gebied waar de maximaal toegestane emissievergunningen al zijn uitgegeven. De compensatie wordt bewerkstelligd door bij nieuwbouw of wijziging van installaties, zodanige maatregelen te treffen dat de totale emissies in dat gebied niet toenemen (bijvoorbeeld door technische aanpassingen of door emissievergunningen van andere ondernemingen in dat gebied te kopen)
krediet in de vorm van emissierechten, dat men verkrijgt op grond van bewerkstelligde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, of op grond van de bevordering van putten (natuurlijke opnamepunten voor broeikasgas, met name CO2)
".