element

Betekenis element

De betekenis van element is: "ele` ment(«Latijn)het -woordelementen1elk der vier grondstoffen waaruit volgens klassieke opvatting alles is opgebouwd: lucht, water, vuur, aarde;2elk van de enkelvoudige, chemisch niet herleidbare stoffen waaruit alle samengestelde stoffen zijn opgebouwd;3vat waarin door de scheikundige inwerking van vloeistoffen op metalen elektriciteit ontwikkeld wordt, elektrische stroomcel;4grondbeginsel, grondslag;5 bestanddeel;6 plaats of omgeving waar een mens of een dier zich thuis voelt (leeft): in zijn element zijn ;7 de elementen de (slechte) weersomstandigheden: de elementen waren ons bij deze wedstrijd slecht gezind ;8 onderdeel van een grammofoon dat de bewegingen van de naald omzet in elektrische spanning van verschillende variatie;9 onderdeel van een verwarmingsapparaat dat verhit wordt;10 pejoratief persoon: een onguur element ;11 wiskunde lid van een verzameling;12 Zuid-Nederlands , persoon die een bep. functie kan bekleden; functionaris, kracht: wij vragen een dynamisch element met diploma hotelschool ;13 Zuid-Nederlands uitblinker in een bep. vak, tak van sport e.d.
Onderdeel van iets groters.
een materiaal, component of subeenheid, niet vallende onder de definities onder b) of c) en bestemd voor luchtvaartuigen, motoren, propellers of uitrustingen voor de burgerluchtvaart
in SGML:documentonderdeel van een hierarchische structuur dat door een documentypedefinitie wordt aangeduid
grondbeginsel, grondslagbestanddeel, grondstoffactor, krachtpersoon
".

Defenitie element

De definitie van element is: "ele` ment(«Latijn)het -woordelementen1elk der vier grondstoffen waaruit volgens klassieke opvatting alles is opgebouwd: lucht, water, vuur, aarde;2elk van de enkelvoudige, chemisch niet herleidbare stoffen waaruit alle samengestelde stoffen zijn opgebouwd;3vat waarin door de scheikundige inwerking van vloeistoffen op metalen elektriciteit ontwikkeld wordt, elektrische stroomcel;4grondbeginsel, grondslag;5 bestanddeel;6 plaats of omgeving waar een mens of een dier zich thuis voelt (leeft): in zijn element zijn ;7 de elementen de (slechte) weersomstandigheden: de elementen waren ons bij deze wedstrijd slecht gezind ;8 onderdeel van een grammofoon dat de bewegingen van de naald omzet in elektrische spanning van verschillende variatie;9 onderdeel van een verwarmingsapparaat dat verhit wordt;10 pejoratief persoon: een onguur element ;11 wiskunde lid van een verzameling;12 Zuid-Nederlands , persoon die een bep. functie kan bekleden; functionaris, kracht: wij vragen een dynamisch element met diploma hotelschool ;13 Zuid-Nederlands uitblinker in een bep. vak, tak van sport e.d.
Onderdeel van iets groters.
een materiaal, component of subeenheid, niet vallende onder de definities onder b) of c) en bestemd voor luchtvaartuigen, motoren, propellers of uitrustingen voor de burgerluchtvaart
in SGML:documentonderdeel van een hierarchische structuur dat door een documentypedefinitie wordt aangeduid
grondbeginsel, grondslagbestanddeel, grondstoffactor, krachtpersoon
".