eis

Betekenis eis

De betekenis van eis is: "eïs[ee` ies]de -woordmuziek verhoogde e
de -woord (mannelijk)eisen1verlangen, het noodzakelijke: naar de(n) eis ;2voorwaarde: hoge eisen stellen ;3rechtsvordering;4vonnis dat het openbaar ministerie van de rechtbank verlangt
Executive information systems
Datgene waartoe in een dagvaardingsprocedure de eiser de gedaagde veroordeeld wenst te zien en de gronden waarop dit rust; de eis wordt geformuleerd in de-tot de gedaagde gerichte-dagvaarding en, gelijkluidend, in de-tot de rechter gerichte-conclusie van eis(1).Het Belgisch Ger. Wb. gebruikt de term vordering, waaronder tevens wordt verstaan datgene dat bij verzoekschrift wordt geëist(2).De conclusie van eis door de eiser(3)
must, vereiste, voorwaardeaanspraak, claim, terugvordering, optie, vorderingrechtsvorderingnoodwendigheid, verlangenklacht
".

Defenitie eis

De definitie van eis is: "eïs[ee` ies]de -woordmuziek verhoogde e
de -woord (mannelijk)eisen1verlangen, het noodzakelijke: naar de(n) eis ;2voorwaarde: hoge eisen stellen ;3rechtsvordering;4vonnis dat het openbaar ministerie van de rechtbank verlangt
Executive information systems
Datgene waartoe in een dagvaardingsprocedure de eiser de gedaagde veroordeeld wenst te zien en de gronden waarop dit rust; de eis wordt geformuleerd in de-tot de gedaagde gerichte-dagvaarding en, gelijkluidend, in de-tot de rechter gerichte-conclusie van eis(1).Het Belgisch Ger. Wb. gebruikt de term vordering, waaronder tevens wordt verstaan datgene dat bij verzoekschrift wordt geëist(2).De conclusie van eis door de eiser(3)
must, vereiste, voorwaardeaanspraak, claim, terugvordering, optie, vorderingrechtsvorderingnoodwendigheid, verlangenklacht
".