eind

Betekenis eind

De betekenis van eind is: "eind ,` ein - deeinden ,endhet -woordenden1uiterste, laatste, verste gedeelte, slot;aan het langste (kortste) eind trekkenin de voordeligste (ongunstigste) positie zijn;het bij het rechte eind hebbenhet juiste inzicht hebben;ten einde raadzie bij raad ;eind goed al goed ;het eind(je) zal de last dragende kwade gevolgen van een onverstandige handelwijze zullen later merkbaar worden;daar is het eind van weg of zoekdat houdt niet op, dat wordt een eindeloze affaire;de eindjes aan elkaar knopenmet moeite kunnen rondkomen;Zuid-Nederlands :een straat(je) zonder eindeen doodlopende straat; figuurlijk een impasse, ook een zaak, gesprek e.d. waar geen einde aan komt;Zuid-Nederlands :in `t eind(e)eindelijk, ten slotte;Zuid-Nederlands :op `t eind(e)op den duur, ten slotte; zie ook bijgebed en stellen ;2(in deze betekenis alleen eind of end ) stuk (van iets wat zich in de lengte uitstrekt):een eind hout, een eind touw; een heel eindeen grote afstand;schertsend :een lang eindeen lang persoon;3doel:ten eindemet het doel om;te dien eindemet dat doel
end, stuklaatste, einde, slot, uiterste
".

Defenitie eind

De definitie van eind is: "eind ,` ein - deeinden ,endhet -woordenden1uiterste, laatste, verste gedeelte, slot;aan het langste (kortste) eind trekkenin de voordeligste (ongunstigste) positie zijn;het bij het rechte eind hebbenhet juiste inzicht hebben;ten einde raadzie bij raad ;eind goed al goed ;het eind(je) zal de last dragende kwade gevolgen van een onverstandige handelwijze zullen later merkbaar worden;daar is het eind van weg of zoekdat houdt niet op, dat wordt een eindeloze affaire;de eindjes aan elkaar knopenmet moeite kunnen rondkomen;Zuid-Nederlands :een straat(je) zonder eindeen doodlopende straat; figuurlijk een impasse, ook een zaak, gesprek e.d. waar geen einde aan komt;Zuid-Nederlands :in `t eind(e)eindelijk, ten slotte;Zuid-Nederlands :op `t eind(e)op den duur, ten slotte; zie ook bijgebed en stellen ;2(in deze betekenis alleen eind of end ) stuk (van iets wat zich in de lengte uitstrekt):een eind hout, een eind touw; een heel eindeen grote afstand;schertsend :een lang eindeen lang persoon;3doel:ten eindemet het doel om;te dien eindemet dat doel
end, stuklaatste, einde, slot, uiterste
".