effect

Betekenis effect

De betekenis van effect is: "ef` fect(«Latijn)het -woordeffecten1uitwerking, gevolg;effect sorterende beoogde uitwerking hebben;nuttig effectdeel van de bestede arbeid dat aan het beoogde doel ten goede komt;2richtingverandering van een bal door draaiing om zijn as;3geldswaardig papier, schuldbrief, aandeelbewijs
uitwerking
onpersoonlijk, ter beurze verhandelbaar recht op kapitaal, echter geen handelspapier (wissels enz.); (hier:)aandeel van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen, en tevens potentiele deelnemingen (zoals b.v.in aandelen converteerbare obligaties, claimrechten, opties en warrants)
uitvloeisel, gevolg, kracht, uitwerking, werkingaandeelbewijs, schuldbrief
".

Defenitie effect

De definitie van effect is: "ef` fect(«Latijn)het -woordeffecten1uitwerking, gevolg;effect sorterende beoogde uitwerking hebben;nuttig effectdeel van de bestede arbeid dat aan het beoogde doel ten goede komt;2richtingverandering van een bal door draaiing om zijn as;3geldswaardig papier, schuldbrief, aandeelbewijs
uitwerking
onpersoonlijk, ter beurze verhandelbaar recht op kapitaal, echter geen handelspapier (wissels enz.); (hier:)aandeel van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen, en tevens potentiele deelnemingen (zoals b.v.in aandelen converteerbare obligaties, claimrechten, opties en warrants)
uitvloeisel, gevolg, kracht, uitwerking, werkingaandeelbewijs, schuldbrief
".