educatie

Betekenis educatie

De betekenis van educatie is: "het bewust en doelgericht scheppen van voor waarden en organiseren activiteiten en leerprocessen gedurende enige tijd met het oog op het vermeerderen van kennis, het vergroten van inzicht, het verbeteren van meningen en opinies; 2)als activiteit: systematische en intentionele hulp door middel van culturele verworvenheden, door daartoe opgeleide leerkrachten gegeven aan zich vormende leerlingen in hun ontwikkeling tot cultuurwezen. Als inhoud: een habitus, omvattende degeïntegreerde waarden der objectieve cultuur, die zich functioneel uit in cultureel hoogstaande attitudes en gedragswijzen
beschaving, onderwijs, opvoeding, vorming
".

Defenitie educatie

De definitie van educatie is: "het bewust en doelgericht scheppen van voor waarden en organiseren activiteiten en leerprocessen gedurende enige tijd met het oog op het vermeerderen van kennis, het vergroten van inzicht, het verbeteren van meningen en opinies; 2)als activiteit: systematische en intentionele hulp door middel van culturele verworvenheden, door daartoe opgeleide leerkrachten gegeven aan zich vormende leerlingen in hun ontwikkeling tot cultuurwezen. Als inhoud: een habitus, omvattende degeïntegreerde waarden der objectieve cultuur, die zich functioneel uit in cultureel hoogstaande attitudes en gedragswijzen
beschaving, onderwijs, opvoeding, vorming
".