drempelwaarde voor het informeren van de bevolking

Betekenis drempelwaarde voor het informeren van de bevolking

De betekenis van drempelwaarde voor het informeren van de bevolking is: "de in bijlage I, punt 3,vermelde waarde van de ozonconcentratie, waarboven er bij een korte blootstellingsduur beperkte gevolgen van voorbijgaande aard optreden voor de gezondheid van bijzonder gevoelige bevolkingsgroepen; wanneer deze waarde wordt overschreden, moeten er door de Lid-Staten maatregelen worden genomen volgens de in deze richtlijn bepaalde voorwaarden
".

Defenitie drempelwaarde voor het informeren van de bevolking

De definitie van drempelwaarde voor het informeren van de bevolking is: "de in bijlage I, punt 3,vermelde waarde van de ozonconcentratie, waarboven er bij een korte blootstellingsduur beperkte gevolgen van voorbijgaande aard optreden voor de gezondheid van bijzonder gevoelige bevolkingsgroepen; wanneer deze waarde wordt overschreden, moeten er door de Lid-Staten maatregelen worden genomen volgens de in deze richtlijn bepaalde voorwaarden
".