drempelwaarde voor de alarmering van de bevolking

Betekenis drempelwaarde voor de alarmering van de bevolking

De betekenis van drempelwaarde voor de alarmering van de bevolking is: "de in bijlage I, punt 4,vermelde waarde van de ozonconcentratie, waarboven er bij een korte blootstellingsduur een risico voor de volksgezondheid bestaat; wanneer deze waarde wordt overschreden, moeten er door de Lid-Staten maatregelen worden genomen volgens de in deze richtlijn bepaalde voorwaarden
".

Defenitie drempelwaarde voor de alarmering van de bevolking

De definitie van drempelwaarde voor de alarmering van de bevolking is: "de in bijlage I, punt 4,vermelde waarde van de ozonconcentratie, waarboven er bij een korte blootstellingsduur een risico voor de volksgezondheid bestaat; wanneer deze waarde wordt overschreden, moeten er door de Lid-Staten maatregelen worden genomen volgens de in deze richtlijn bepaalde voorwaarden
".