doorreisvisum

Betekenis doorreisvisum

De betekenis van doorreisvisum is: "overeenkomstig uit hoofde van artikel 100 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vastgestelde besluiten afgegeven vergunning of genomen beslissing van een Lid-Staat waarbij het een persoon voor wie deze verplichting bij doorreis geldt, wordt toegestaan over het grondgebied van die Lid-Staat of door de transitzone van een haven of luchthaven te reizen, mits aan de andere voorwaarden voor doorreis is voldaan; de doorreistijd mag niet meer dan vijf dagen bedragen
".

Defenitie doorreisvisum

De definitie van doorreisvisum is: "overeenkomstig uit hoofde van artikel 100 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vastgestelde besluiten afgegeven vergunning of genomen beslissing van een Lid-Staat waarbij het een persoon voor wie deze verplichting bij doorreis geldt, wordt toegestaan over het grondgebied van die Lid-Staat of door de transitzone van een haven of luchthaven te reizen, mits aan de andere voorwaarden voor doorreis is voldaan; de doorreistijd mag niet meer dan vijf dagen bedragen
".