door

Betekenis door

De betekenis van door is: "Ivoorzetsel1van de ene zijde van een voorwerp of een ruimte naar de andere: een tunnel door een berg ; figuurlijk :door iem. heen kijkendoorgronden wat er in iemand omgaat;2van het ene punt binnen een voorwerp of een ruimte naar het andere: door de lucht vliegen , door de zaal lopen ;3van het ene tijdspunt naar het andere: door de eeuwen heen ;4(duidt vermenging van zaken met elkaar aan): zout door het eten ; jongens en meisjes door elkaar ;5 (duidt de handelende persoon aan in zinnen met de lijdende vorm): dit boek is door een nobelprijswinnaar geschreven ;6 (duidt de oorzaak van iets aan of het middel waarmee iets wordt bewerkstelligd): onbekwaam door de drank ;IIbijwoord :1door en doorvolkomen, helemaal;er door zijn(bij zwemmen) gewend zijn aan de lagere temperatuur van het water;2 Zuid-Nederlands zeer, door en door, in-: doorgoed, doorbraaf2doorde -woord (mannelijk)doren= dooier
ten gevolge van, van, vanwege, wegensdoorheen, tussendoorover, verder, voort
".

Defenitie door

De definitie van door is: "Ivoorzetsel1van de ene zijde van een voorwerp of een ruimte naar de andere: een tunnel door een berg ; figuurlijk :door iem. heen kijkendoorgronden wat er in iemand omgaat;2van het ene punt binnen een voorwerp of een ruimte naar het andere: door de lucht vliegen , door de zaal lopen ;3van het ene tijdspunt naar het andere: door de eeuwen heen ;4(duidt vermenging van zaken met elkaar aan): zout door het eten ; jongens en meisjes door elkaar ;5 (duidt de handelende persoon aan in zinnen met de lijdende vorm): dit boek is door een nobelprijswinnaar geschreven ;6 (duidt de oorzaak van iets aan of het middel waarmee iets wordt bewerkstelligd): onbekwaam door de drank ;IIbijwoord :1door en doorvolkomen, helemaal;er door zijn(bij zwemmen) gewend zijn aan de lagere temperatuur van het water;2 Zuid-Nederlands zeer, door en door, in-: doorgoed, doorbraaf2doorde -woord (mannelijk)doren= dooier
ten gevolge van, van, vanwege, wegensdoorheen, tussendoorover, verder, voort
".