dood

Betekenis dood

De betekenis van dood is: "1bijvoeglijk naamwoordgeen leven (meer) bezittend;goederen in de dode handbezittingen als die van kerken enz., die niet in handen van personen overgaan;dood kapitaalrenteloos;dood punta) stilstand door onderlinge opheffing van de krachten; b) algemeen toestand waarin men niet verder kan: we zitten op een dood punt ;dood spoordoodlopend spoor;dode stadvroeger welvarende stad, nu zonder handel of industrie, bijv. Veere;dode strijdkrachtenforten, schepen, vestingen, wapens enz., in tegenstelling tot levende strijdkrachten : soldaten;dode talendoor geen volk meer gesproken, bijv. het Latijn;de dode letterletterlijke interpretatie van het geschrevene (tegenover een vrijere interpretatie);Zuid-Nederlands :dood vuuruitgedoofd;Zuid-Nederlands :dood vleeswild vlees (in wonden);Zuid-Nederlands :dood van de honger, dorst e.d.zeer hongerig, dorstig2doodde -woorddoden zeldzaamhet sterven; toestand waarin het leven afwezig is;de doodverpersoonlijking van het einde van het leven;als de dood zijn voor ietsvreselijk bang ervoor;de één z`n dood is de ander z`n broodnadeel voor de één betekent vaak voordeel voor een ander;de dood komt als een dief in de nachtzeer onverwachts;duizend doden stervenvelerlei kwellingen of angsten doorstaan;om de (dooie) dood nietvolstrekt niet;het is er de dood in de pota) bijbel er zit vergif in het eten; b) het is er een saaie boel;ten dode opgeschreven zijna) weldra moeten sterven; b) figuurlijk binnenkort zullen ophouden te bestaan:dit bedrijf is ten dode opgeschreven ; ter dood veroordelen ;de dood vindensterven;de dood onder ogen zienzich erop voorbereiden;Pietje de DoodZuid-Nederlands magere Hein;Zuid-Nederlands : tegen de dood (op) vechten, werken e.d.al het mogelijke doen om iets te bereiken of zich staande te houden, alle zeilen bijzetten;de zwarte doodzie bij zwart
Elektriciteit: zonder stroom, zonder spanning
het ophouden van leven bij de onmogelijkheid dit te doen terugkeren, gekenmerkt door stilstand van de normale stofwisseling en spoedig optredende ontbinding van het celprotoplasma
Het ophouden van leven;Hartdood:onomkeerbare hartstilstand;Klinische dood:ophouden van de spontane ademhalingsbewegingen en totale stilstand van de bloedsomloop;Een vroeg stadium van de dood dat nog omkeerbaar is door krachtige resuscitatie;Corticale dood:onomkeerbare beschadiging van de hersenschors;Hersendood:totaal ophouden van alle hersenfuncties;Medisch-wettelijk wordt dood gedefinieerd als hersendood;Vegetatieve toestand:staat van onomkeerbare beschadiging van de hersenen en bewusteloosheid waarbij echter het elektro-encefalogram niet helemaal rechtlijnig is
heengegaan, kassiewijle, ontslapen, ontzield, ter ziele, verschijden, gestorven, koud, levenloos, overledenverschijden, expiratie, heengaan, overlijdeneinde, ondergangverdord, doruitgespeeld, kapotdoodmoe, doodop
".

Defenitie dood

De definitie van dood is: "1bijvoeglijk naamwoordgeen leven (meer) bezittend;goederen in de dode handbezittingen als die van kerken enz., die niet in handen van personen overgaan;dood kapitaalrenteloos;dood punta) stilstand door onderlinge opheffing van de krachten; b) algemeen toestand waarin men niet verder kan: we zitten op een dood punt ;dood spoordoodlopend spoor;dode stadvroeger welvarende stad, nu zonder handel of industrie, bijv. Veere;dode strijdkrachtenforten, schepen, vestingen, wapens enz., in tegenstelling tot levende strijdkrachten : soldaten;dode talendoor geen volk meer gesproken, bijv. het Latijn;de dode letterletterlijke interpretatie van het geschrevene (tegenover een vrijere interpretatie);Zuid-Nederlands :dood vuuruitgedoofd;Zuid-Nederlands :dood vleeswild vlees (in wonden);Zuid-Nederlands :dood van de honger, dorst e.d.zeer hongerig, dorstig2doodde -woorddoden zeldzaamhet sterven; toestand waarin het leven afwezig is;de doodverpersoonlijking van het einde van het leven;als de dood zijn voor ietsvreselijk bang ervoor;de één z`n dood is de ander z`n broodnadeel voor de één betekent vaak voordeel voor een ander;de dood komt als een dief in de nachtzeer onverwachts;duizend doden stervenvelerlei kwellingen of angsten doorstaan;om de (dooie) dood nietvolstrekt niet;het is er de dood in de pota) bijbel er zit vergif in het eten; b) het is er een saaie boel;ten dode opgeschreven zijna) weldra moeten sterven; b) figuurlijk binnenkort zullen ophouden te bestaan:dit bedrijf is ten dode opgeschreven ; ter dood veroordelen ;de dood vindensterven;de dood onder ogen zienzich erop voorbereiden;Pietje de DoodZuid-Nederlands magere Hein;Zuid-Nederlands : tegen de dood (op) vechten, werken e.d.al het mogelijke doen om iets te bereiken of zich staande te houden, alle zeilen bijzetten;de zwarte doodzie bij zwart
Elektriciteit: zonder stroom, zonder spanning
het ophouden van leven bij de onmogelijkheid dit te doen terugkeren, gekenmerkt door stilstand van de normale stofwisseling en spoedig optredende ontbinding van het celprotoplasma
Het ophouden van leven;Hartdood:onomkeerbare hartstilstand;Klinische dood:ophouden van de spontane ademhalingsbewegingen en totale stilstand van de bloedsomloop;Een vroeg stadium van de dood dat nog omkeerbaar is door krachtige resuscitatie;Corticale dood:onomkeerbare beschadiging van de hersenschors;Hersendood:totaal ophouden van alle hersenfuncties;Medisch-wettelijk wordt dood gedefinieerd als hersendood;Vegetatieve toestand:staat van onomkeerbare beschadiging van de hersenen en bewusteloosheid waarbij echter het elektro-encefalogram niet helemaal rechtlijnig is
heengegaan, kassiewijle, ontslapen, ontzield, ter ziele, verschijden, gestorven, koud, levenloos, overledenverschijden, expiratie, heengaan, overlijdeneinde, ondergangverdord, doruitgespeeld, kapotdoodmoe, doodop
".