document

Betekenis document

De betekenis van document is: "do - cu` ment(«Frans«Latijn)het -woorddocumenten1schriftelijk bewijsstuk; oorkonde;2 documenten bescheiden, papieren
gegevens die bij elkaar behoren, onafhankelijk van de plaats waar zij zich bevinden, zodat delen van eenzelfde logisch record gespreid kunnen zijn over verschillende fysieke records
ieder voorwerp dat kennis kan verschaffen in schrift, in beeld, zolang het dient om er kennis aan te ontlenen(1); informatiedrager waarop de gegevens in duurzame vorm zijn vastgelegd, leesbaar door de mens en bij bepaalde schrijfwijzen ook door de machine; vaak vereenzelvigd met formulier(2)
iedere inhoud die de Commissie heeft opgesteld of ontvangen betreffende een materie die verband houdt met beleidsmaatregelen, acties en besluiten welke tot de bevoegdheid van de instelling behoren in het kader van haar officiële taken en ongeacht de drager erven (op papier, in elektronische vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele opname)
verzameling informatie met abstracte syntaxis, kenmerken met betrekking tot de inhoud en een common transfer syntaxis
".

Defenitie document

De definitie van document is: "do - cu` ment(«Frans«Latijn)het -woorddocumenten1schriftelijk bewijsstuk; oorkonde;2 documenten bescheiden, papieren
gegevens die bij elkaar behoren, onafhankelijk van de plaats waar zij zich bevinden, zodat delen van eenzelfde logisch record gespreid kunnen zijn over verschillende fysieke records
ieder voorwerp dat kennis kan verschaffen in schrift, in beeld, zolang het dient om er kennis aan te ontlenen(1); informatiedrager waarop de gegevens in duurzame vorm zijn vastgelegd, leesbaar door de mens en bij bepaalde schrijfwijzen ook door de machine; vaak vereenzelvigd met formulier(2)
iedere inhoud die de Commissie heeft opgesteld of ontvangen betreffende een materie die verband houdt met beleidsmaatregelen, acties en besluiten welke tot de bevoegdheid van de instelling behoren in het kader van haar officiële taken en ongeacht de drager erven (op papier, in elektronische vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele opname)
verzameling informatie met abstracte syntaxis, kenmerken met betrekking tot de inhoud en een common transfer syntaxis
".