distilleerder

Betekenis distilleerder

De betekenis van distilleerder is: "de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de groepering van deze personen, andere dan de bereider van distillatiewijn, die:1)door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan hij gevestigd is, is erkend; 2)bij een producent als omschreven in lid 1,onder a),wijn of bijprodukten van de wijnbereiding of van een andere verwerking van druiven aankoopt om deze voor eigen rekening door een erkend distilleerder te laten distilleren, en; 3)aan de producent voor het bij hem gekochte produkt ten minste de voor de betrokken distillatie vastgestelde minimumaankoopprijs betaalt
".

Defenitie distilleerder

De definitie van distilleerder is: "de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de groepering van deze personen, andere dan de bereider van distillatiewijn, die:1)door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan hij gevestigd is, is erkend; 2)bij een producent als omschreven in lid 1,onder a),wijn of bijprodukten van de wijnbereiding of van een andere verwerking van druiven aankoopt om deze voor eigen rekening door een erkend distilleerder te laten distilleren, en; 3)aan de producent voor het bij hem gekochte produkt ten minste de voor de betrokken distillatie vastgestelde minimumaankoopprijs betaalt
".