direct

Betekenis direct

De betekenis van direct is: "di` rect(«Frans«Latijn)Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoord1rechtstreeks: directe verbindingen ; Zuid-Nederlands :een directe treinsneltrein, intercity;2zonder tussentrap: directe verkiezingen ;directe belastingenbelastingen die rechtstreeks geheven worden, zoals inkomstenbelasting (tegengest : indirecte belastingen , zoals BTW en accijns );3 taalkunde : directe rede waarbij het gesprokene letterlijk wordt aangehaald (zoals in hij zei: `ik ga naar huis` i.p.v. hij zei dat hij naar huis ging );4 bijw terstond: ik kom direct naar je toe ;5niet directniet echt, eigenlijk niet: hij houdt niet direct van jazz ;IIde -woord (mannelijk)directs Zuid-Nederlandssneltrein, intercity (voor internationaal verkeer)
rechtstreeks
ogenblikkelijk, onverwijld, stante pede, subiet, terstond, meteen, onmiddellijkaanstonds, dadelijk, seffens, zo meteenrecht, rechtstreeks, regelrecht
".

Defenitie direct

De definitie van direct is: "di` rect(«Frans«Latijn)Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoord1rechtstreeks: directe verbindingen ; Zuid-Nederlands :een directe treinsneltrein, intercity;2zonder tussentrap: directe verkiezingen ;directe belastingenbelastingen die rechtstreeks geheven worden, zoals inkomstenbelasting (tegengest : indirecte belastingen , zoals BTW en accijns );3 taalkunde : directe rede waarbij het gesprokene letterlijk wordt aangehaald (zoals in hij zei: `ik ga naar huis` i.p.v. hij zei dat hij naar huis ging );4 bijw terstond: ik kom direct naar je toe ;5niet directniet echt, eigenlijk niet: hij houdt niet direct van jazz ;IIde -woord (mannelijk)directs Zuid-Nederlandssneltrein, intercity (voor internationaal verkeer)
rechtstreeks
ogenblikkelijk, onverwijld, stante pede, subiet, terstond, meteen, onmiddellijkaanstonds, dadelijk, seffens, zo meteenrecht, rechtstreeks, regelrecht
".