diploma

Betekenis diploma

De betekenis van diploma is: "di` plo - ma(«Latijn«Grieks)het -woorddiploma`s1oorkonde, officieel stuk;2bewijs van een met goed gevolg afgelegd examen
Oorkonde voor de toekenning van een academische graad
elk geldig document, ongeacht zijn benaming, afgegeven door of met instemming van de bevoegde autoriteit van een Lid-Staat of door bedoelde autoriteit erkend dat de houder bevoegd verklaart de in dat document vermelde of door de nationale voorschriften toegestane functies te vervullen, aangezien genoemd document voor elk beroep een minimumopleidingsniveau waarborgt
getuigschrift dat toegang geeft tot vervolgonderwijs en/of tot een geregelde functie in het arbeidsbestel op grond van een met succes afgelegd examen.
brevet, akte, getuigschrift, oorkonde
".

Defenitie diploma

De definitie van diploma is: "di` plo - ma(«Latijn«Grieks)het -woorddiploma`s1oorkonde, officieel stuk;2bewijs van een met goed gevolg afgelegd examen
Oorkonde voor de toekenning van een academische graad
elk geldig document, ongeacht zijn benaming, afgegeven door of met instemming van de bevoegde autoriteit van een Lid-Staat of door bedoelde autoriteit erkend dat de houder bevoegd verklaart de in dat document vermelde of door de nationale voorschriften toegestane functies te vervullen, aangezien genoemd document voor elk beroep een minimumopleidingsniveau waarborgt
getuigschrift dat toegang geeft tot vervolgonderwijs en/of tot een geregelde functie in het arbeidsbestel op grond van een met succes afgelegd examen.
brevet, akte, getuigschrift, oorkonde
".