delta

Betekenis delta

De betekenis van delta is: "` del - ta(¬ęGrieksHebr)de -woorddelta`s1vierde letter van het Griekse alfabet, als kleine letter d , als hoofdletter D ;2land tussen een meerarmige riviermond in de vorm van een hoofdletter delta ;3draagvlak van een vliegtuig in de vorm van een hoofdletter delta
cijfer dat aangeeft welke invloed een kleine verandering in de koers van de onderliggende waarde heeft op de optiekoersen van die waarde ;de verwachte verandering van een optieprijs als evenredig deel van een geringe verandering in de prijs van het onderliggende instrument
Driehoekige of deltavormige kustlijn met een riviermonding en gekenmerkt door de aanwezigheid van waterlopen en van vruchtbare slibafzettingen
het verschil tussen de een-en de nul-uitgangssignalen van eenzelfde magneetcel
".

Defenitie delta

De definitie van delta is: "` del - ta(¬ęGrieksHebr)de -woorddelta`s1vierde letter van het Griekse alfabet, als kleine letter d , als hoofdletter D ;2land tussen een meerarmige riviermond in de vorm van een hoofdletter delta ;3draagvlak van een vliegtuig in de vorm van een hoofdletter delta
cijfer dat aangeeft welke invloed een kleine verandering in de koers van de onderliggende waarde heeft op de optiekoersen van die waarde ;de verwachte verandering van een optieprijs als evenredig deel van een geringe verandering in de prijs van het onderliggende instrument
Driehoekige of deltavormige kustlijn met een riviermonding en gekenmerkt door de aanwezigheid van waterlopen en van vruchtbare slibafzettingen
het verschil tussen de een-en de nul-uitgangssignalen van eenzelfde magneetcel
".