cultureel werk

Betekenis cultureel werk

De betekenis van cultureel werk is: "het bevorderen van de creatieve participatie aan de cultuur door middel van cultuuroverdracht buiten de school in volksontwikkelingswerk,kunstzinnige vorming cultuurbemiddellng,recreatiewerk,buurt-en clubhuiswerk en werk in culturele centra
Studierichting in het hoger beroepsonderwijs.Cultureel werk is erop gericht mensen te ondersteunen in hun pogingen hun levensomstandigheden te verbeteren en hun culturele mogelijkheden te vergroten.Omvat de volgende activiteiten:sociaal-cultureel werk;jeugd-en jongerenwerk;vormingswerk en volwasseneducatie;(buurt)opbouwwerk;activiteitenbegeleiding;informatie-en adviesverlening;management van activiteiten en voorzieningen.
".

Defenitie cultureel werk

De definitie van cultureel werk is: "het bevorderen van de creatieve participatie aan de cultuur door middel van cultuuroverdracht buiten de school in volksontwikkelingswerk,kunstzinnige vorming cultuurbemiddellng,recreatiewerk,buurt-en clubhuiswerk en werk in culturele centra
Studierichting in het hoger beroepsonderwijs.Cultureel werk is erop gericht mensen te ondersteunen in hun pogingen hun levensomstandigheden te verbeteren en hun culturele mogelijkheden te vergroten.Omvat de volgende activiteiten:sociaal-cultureel werk;jeugd-en jongerenwerk;vormingswerk en volwasseneducatie;(buurt)opbouwwerk;activiteitenbegeleiding;informatie-en adviesverlening;management van activiteiten en voorzieningen.
".