controle

Betekenis controle

De betekenis van controle is: "con - tro - le[-` tròl ` , -` trool ` ](«Frans)de -woordcontroles1het controleren, toezicht, opzicht;2beheersing, bedwang; onder controle hebben ; zie ook bij sociaal (bet 2)
1 toezicht, inspectie, onderzoek, nazien 2 beheersing, overheersing
alles wat wordt gedaan om de juistheid van cijfers of informatie te bevestigen
controle te onderwerpen om te verifiëren of de opleiding en diplomering van de bemanningen van schepen aan de normen van de internationale verdragen beantwoorden
onderzoek van de activiteiten en verrichtingen van een organisatie om vast te stellen of deze overeenkomstig bepaalde doelstellingen, budgetten, regels en normen plaatsvinden. Dit onderzoek heeft ten doel met regelmatige tussenpozen te kunnen nagaan ten aanzien van welke afwijkingen eventueel corrigerende maatregelen nodig zijn
specifieke handelingen zoals verificatie van goederen, controle op het bestaan en de authenticiteit van documenten, onderzoek van de boekhouding van ondernemingen en andere bescheiden, controle op transportmiddelen, personencontrole, het uitvoeren van administratief onderzoek en andere soortgelijke handelingen die ertoe strekken de voorschriften die op vrije zones en vrije entrepots van toepassing zijn, te doen naleven
toezicht op de juistheid van beheer, gedrag, gegeven, resultaat, werking van een machine, enz
toezicht via beeldschermen en eventueel ingrijpen op de gang van zaken in een geautomatiseerd bedrijf
opzicht, surveillance, bewaking, toezichtinspectie, keuring, toetsing, verificatie, nazicht, toetsbedwang, beheersingoppuntstelling
".

Defenitie controle

De definitie van controle is: "con - tro - le[-` tròl ` , -` trool ` ](«Frans)de -woordcontroles1het controleren, toezicht, opzicht;2beheersing, bedwang; onder controle hebben ; zie ook bij sociaal (bet 2)
1 toezicht, inspectie, onderzoek, nazien 2 beheersing, overheersing
alles wat wordt gedaan om de juistheid van cijfers of informatie te bevestigen
controle te onderwerpen om te verifiëren of de opleiding en diplomering van de bemanningen van schepen aan de normen van de internationale verdragen beantwoorden
onderzoek van de activiteiten en verrichtingen van een organisatie om vast te stellen of deze overeenkomstig bepaalde doelstellingen, budgetten, regels en normen plaatsvinden. Dit onderzoek heeft ten doel met regelmatige tussenpozen te kunnen nagaan ten aanzien van welke afwijkingen eventueel corrigerende maatregelen nodig zijn
specifieke handelingen zoals verificatie van goederen, controle op het bestaan en de authenticiteit van documenten, onderzoek van de boekhouding van ondernemingen en andere bescheiden, controle op transportmiddelen, personencontrole, het uitvoeren van administratief onderzoek en andere soortgelijke handelingen die ertoe strekken de voorschriften die op vrije zones en vrije entrepots van toepassing zijn, te doen naleven
toezicht op de juistheid van beheer, gedrag, gegeven, resultaat, werking van een machine, enz
toezicht via beeldschermen en eventueel ingrijpen op de gang van zaken in een geautomatiseerd bedrijf
opzicht, surveillance, bewaking, toezichtinspectie, keuring, toetsing, verificatie, nazicht, toetsbedwang, beheersingoppuntstelling
".