compensatie

Betekenis compensatie

De betekenis van compensatie is: "com - pen` sa - tie[-(t)sie](«Frans)de -woord (vrouwelijk)compensatiesvergoeding, vereffening; schuldvergelijking; psychologie het zoeken van bevrediging in een ander object ter opheffing van minderwaardigheidsgevoelens
Iets wat minder is uitvallen, weer goed (proberen te) maken (met een extra toegift), terug in balans brengen.
compensatie van de extra uitstoot van broeikasgassen van een nieuwe installatie, in een gebied waar de maximaal toegestane emissievergunningen al zijn uitgegeven. De compensatie wordt bewerkstelligd door bij nieuwbouw of wijziging van installaties, zodanige maatregelen te treffen dat de totale emissies in dat gebied niet toenemen (bijvoorbeeld door technische aanpassingen of door emissievergunningen van andere ondernemingen in dat gebied te kopen)
het resultaat van interactie van een combinatie van stimuli met het gevolg dat ieder van de stimuli minder intens wordt waargenomen dan bij afzonderlijke waarneming
wederkerig tenietdoen van krachtens wet of overeenkomst tegenover elkaar staande schulden en vorderingen
vereffening, vergoedingschadeloosstelling, schuldvergelijking
".

Defenitie compensatie

De definitie van compensatie is: "com - pen` sa - tie[-(t)sie](«Frans)de -woord (vrouwelijk)compensatiesvergoeding, vereffening; schuldvergelijking; psychologie het zoeken van bevrediging in een ander object ter opheffing van minderwaardigheidsgevoelens
Iets wat minder is uitvallen, weer goed (proberen te) maken (met een extra toegift), terug in balans brengen.
compensatie van de extra uitstoot van broeikasgassen van een nieuwe installatie, in een gebied waar de maximaal toegestane emissievergunningen al zijn uitgegeven. De compensatie wordt bewerkstelligd door bij nieuwbouw of wijziging van installaties, zodanige maatregelen te treffen dat de totale emissies in dat gebied niet toenemen (bijvoorbeeld door technische aanpassingen of door emissievergunningen van andere ondernemingen in dat gebied te kopen)
het resultaat van interactie van een combinatie van stimuli met het gevolg dat ieder van de stimuli minder intens wordt waargenomen dan bij afzonderlijke waarneming
wederkerig tenietdoen van krachtens wet of overeenkomst tegenover elkaar staande schulden en vorderingen
vereffening, vergoedingschadeloosstelling, schuldvergelijking
".