commerciële exploitatie

Betekenis commerciële exploitatie

De betekenis van commerciële exploitatie is: "de verkoop, verhuur, leasing of het op andere wijze commercieel in het verkeer brengen, dan wel het aanbieden voor deze doeleinden. De commerciële exploitatie in de zin van artikel 3,lid 4,artikel 4,lid 1,en artikel 7,leden 1,3 en 4,omvat echter niet de exploitatie onder voorwaarde van vertrouwelijkheid voor zover daarbij geen verspreiding onder derden plaatsvindt, met uitzondering echter van de vertrouwelijke exploitatie van een topografie die vereist is krachtens een maatregel overeenkomstig artikel 223,lid 1,onder b),van het EEG-Verdrag
".

Defenitie commerciële exploitatie

De definitie van commerciële exploitatie is: "de verkoop, verhuur, leasing of het op andere wijze commercieel in het verkeer brengen, dan wel het aanbieden voor deze doeleinden. De commerciële exploitatie in de zin van artikel 3,lid 4,artikel 4,lid 1,en artikel 7,leden 1,3 en 4,omvat echter niet de exploitatie onder voorwaarde van vertrouwelijkheid voor zover daarbij geen verspreiding onder derden plaatsvindt, met uitzondering echter van de vertrouwelijke exploitatie van een topografie die vereist is krachtens een maatregel overeenkomstig artikel 223,lid 1,onder b),van het EEG-Verdrag
".