collectieve arbeidsovereenkomst

Betekenis collectieve arbeidsovereenkomst

De betekenis van collectieve arbeidsovereenkomst is: "collectieve arbeidsovereenkomst voor zover gericht op de loonschalen
overeenkomst tussen een of meer werkgevers en een of meer rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van werknemers, waarbij met name worden geregeld de arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen,...
".

Defenitie collectieve arbeidsovereenkomst

De definitie van collectieve arbeidsovereenkomst is: "collectieve arbeidsovereenkomst voor zover gericht op de loonschalen
overeenkomst tussen een of meer werkgevers en een of meer rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van werknemers, waarbij met name worden geregeld de arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen,...
".