collectief

Betekenis collectief

De betekenis van collectief is: "col - lec` tief(«Frans)Ibijvoeglijk naamwoordgezamenlijk, gemeenschappelijk;collectieve arbeidsovereenkomst(CAO), overeenkomst tussen werkgevers- en werknemersorganisaties waarbij de regels worden vastgesteld die bij individuele arbeidsovereenkomsten in acht genomen moeten worden;collectieve lastengeld dat men afdraagt aan de overheid voor gemeenschappelijke zaken, bijv. belasting en sociale lasten;collectieve sectorsector in de economie bestaande uit door de overheid gefinancierde gemeenschappelijke zaken;collectieve voorzieningendoor de overheid gefinancierde gemeenschappelijke voorzieningen;II («Latijn)het -woordcollectieven1 taalkunde verzamelnaam: `zwerm` is een collectief ;2een als eenheid optredende groep mensen, die betrokken zijn bij een gezamenlijke onderneming en allen dezelfde rechten en plichten hebben: dit bedrijf is als collectief opgezet
gemeenschappelijk, gezamenlijk, verenigdverzamelnaam
".

Defenitie collectief

De definitie van collectief is: "col - lec` tief(«Frans)Ibijvoeglijk naamwoordgezamenlijk, gemeenschappelijk;collectieve arbeidsovereenkomst(CAO), overeenkomst tussen werkgevers- en werknemersorganisaties waarbij de regels worden vastgesteld die bij individuele arbeidsovereenkomsten in acht genomen moeten worden;collectieve lastengeld dat men afdraagt aan de overheid voor gemeenschappelijke zaken, bijv. belasting en sociale lasten;collectieve sectorsector in de economie bestaande uit door de overheid gefinancierde gemeenschappelijke zaken;collectieve voorzieningendoor de overheid gefinancierde gemeenschappelijke voorzieningen;II («Latijn)het -woordcollectieven1 taalkunde verzamelnaam: `zwerm` is een collectief ;2een als eenheid optredende groep mensen, die betrokken zijn bij een gezamenlijke onderneming en allen dezelfde rechten en plichten hebben: dit bedrijf is als collectief opgezet
gemeenschappelijk, gezamenlijk, verenigdverzamelnaam
".