buurtwerk

Betekenis buurtwerk

De betekenis van buurtwerk is: "samenlevingsopbouw c.q.opbouwwerk dat zich voltrekt in de concrete leef-,woon-en/of werksituatie van de bewoners van een buurt onder leiding van een beroepskracht, opbouwwerker of buurtwerker genaamd
samenlevingsopbouw in een buurt of dorp, waaronder begrepen het stimuleren dan wel het tot stand brengen van activiteiten op maatschappelijk, cultureel, recreatief en ander terrein, met het doel deze te verzelfstandigen indien en zodra daartoe mogelijkheden aanwezig zijn
".

Defenitie buurtwerk

De definitie van buurtwerk is: "samenlevingsopbouw c.q.opbouwwerk dat zich voltrekt in de concrete leef-,woon-en/of werksituatie van de bewoners van een buurt onder leiding van een beroepskracht, opbouwwerker of buurtwerker genaamd
samenlevingsopbouw in een buurt of dorp, waaronder begrepen het stimuleren dan wel het tot stand brengen van activiteiten op maatschappelijk, cultureel, recreatief en ander terrein, met het doel deze te verzelfstandigen indien en zodra daartoe mogelijkheden aanwezig zijn
".