boven

Betekenis boven

De betekenis van boven is: "` bo - venIvoorzetselhoger dan: boven de tafel hing een lamp ;de prijs is boven de 100 eurodit kost meer dan 100 euro;hij staat boven onsa) hij is hoger dan wij in een hiërarchie; b) hij is in een of ander opzicht beter dan wij;onze club staat boven Excelsiorhoger dan Excelsior in de competitie;eilanden boven de windzie bovenwinds ;dit is boven alle twijfel verhevenhieraan wordt niet getwijfeld;Luik ligt boven MaastrichtLuik ligt meer stroomopwaarts dan Maastricht;Nederland boven de grote rivierenhet deel van Nederland ten noorden van de grote rivieren (Maas, Waal en Lek);IIbijwoordop een hoger gelegen plaats: boven op de kast ; boven in de boom ;mijn neef woont bovenop een hoger gelegen verdieping;als bovenzoals hiervóór is gezegd of beschreven;naar bovenomhoog;te boven gaante hoog zijn voor;dat gaat mijn begrip te bovendat begrijp ik niet;te boven komena) niet bezwijken onder; b) goed doorstaan; c) overwinnen;te boven zijnachter de rug hebben;van boven naar benedenvan hoog naar laag
Bovenaan, erboven, niet beneden, niet eronder.
Boven het hoogste deel van het bovendek;in de mast of in de tuigage.
".

Defenitie boven

De definitie van boven is: "` bo - venIvoorzetselhoger dan: boven de tafel hing een lamp ;de prijs is boven de 100 eurodit kost meer dan 100 euro;hij staat boven onsa) hij is hoger dan wij in een hiërarchie; b) hij is in een of ander opzicht beter dan wij;onze club staat boven Excelsiorhoger dan Excelsior in de competitie;eilanden boven de windzie bovenwinds ;dit is boven alle twijfel verhevenhieraan wordt niet getwijfeld;Luik ligt boven MaastrichtLuik ligt meer stroomopwaarts dan Maastricht;Nederland boven de grote rivierenhet deel van Nederland ten noorden van de grote rivieren (Maas, Waal en Lek);IIbijwoordop een hoger gelegen plaats: boven op de kast ; boven in de boom ;mijn neef woont bovenop een hoger gelegen verdieping;als bovenzoals hiervóór is gezegd of beschreven;naar bovenomhoog;te boven gaante hoog zijn voor;dat gaat mijn begrip te bovendat begrijp ik niet;te boven komena) niet bezwijken onder; b) goed doorstaan; c) overwinnen;te boven zijnachter de rug hebben;van boven naar benedenvan hoog naar laag
Bovenaan, erboven, niet beneden, niet eronder.
Boven het hoogste deel van het bovendek;in de mast of in de tuigage.
".