bijzondere of uitsluitende rechten

Betekenis bijzondere of uitsluitende rechten

De betekenis van bijzondere of uitsluitende rechten is: "de rechten die door een Lid-Staat of een overheidsinstelling op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen zijn verleend aan een of meer openbare of particuliere lichamen, uit hoofde waarvan aan hen het recht om bepaalde diensten aan te bieden of bepaalde activiteiten te ontplooien, is voorbehouden
in de richtlijn inzake Open Network Provision(ONP):de rechten die door een Lid-Staat of een overheidsinstelling op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen zijn verleend aan een of meer openbare of particuliere lichamen,uit hoofde waarvan aan hen het recht om bepaalde diensten te verstrekken of bepaalde activiteiten te ontplooien,is voorbehouden
".

Defenitie bijzondere of uitsluitende rechten

De definitie van bijzondere of uitsluitende rechten is: "de rechten die door een Lid-Staat of een overheidsinstelling op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen zijn verleend aan een of meer openbare of particuliere lichamen, uit hoofde waarvan aan hen het recht om bepaalde diensten aan te bieden of bepaalde activiteiten te ontplooien, is voorbehouden
in de richtlijn inzake Open Network Provision(ONP):de rechten die door een Lid-Staat of een overheidsinstelling op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen zijn verleend aan een of meer openbare of particuliere lichamen,uit hoofde waarvan aan hen het recht om bepaalde diensten te verstrekken of bepaalde activiteiten te ontplooien,is voorbehouden
".