bij

Betekenis bij

De betekenis van bij is: "1de -woordbijenlid van de insectenfamilie Apidae of de insectensuperfamilie Apoidea, vooral de honingbij (Apis mellifica )2bijIvoorzetsel1in de nabijheid van: Schiedam ligt bij Rotterdam ; het café dicht bij de hoek ;2in het huis, het kantoor e.d. van: hij is bij zijn moeder ; bij de directeur moeten komen ;3met zich dragend: een paspoort bij zich hebben ;4door middel van: dit is bij de wet geregeld ; bij monde van ; iets bij de naam noemen ; bij voorbeeld ;5 in dienst van: bij de politie werken ;6 tijdens: bij zijn leven ; bij nacht en ontij ; Zuid-Nederlands :bij dagoverdag;7 in geval van: bij voldoende deelname gaat de tocht door ;8 bijna, niet veel vroeger of later dan: het is bij twaalven ; vooral Zuid-Nederlands :het is bij de middagtegen de middag;9 aan een onderdeel of lichaamsdeel van: de kat bij zijn nekvel oppakken ;10 vergeleken met: bij die sportman valt hij in het niet ;11 in hoeveelheden van: bij het pond verkopen ;IIbijwoord1op adem, tot rust, bij kennis: de patiënt is weer bij ;2niet meer achter met werk: de leerling is weer bij met zijn lessen ;3verstandig: dat kind is niet goed bij ;4op de hoogte: na dit bericht was ik weer helemaal bij ;5er bij zijnbetrapt zijn, iets onaangenaams (bijv straf, verlies, schade) onvermijdelijk te wachten hebben;6...is er niet bij...komt niet voor, ...is niet toegestaan, voor ... is geen gelegenheid;7 Zuid-Nederlands erbij: ik stuurde hem een geschenk met een briefje bij
Een vliegend insect dat honing uit de bloemen zuigt.
bie, honingbijnabij, erbij, naasttijdensup-to-datebijna
".

Defenitie bij

De definitie van bij is: "1de -woordbijenlid van de insectenfamilie Apidae of de insectensuperfamilie Apoidea, vooral de honingbij (Apis mellifica )2bijIvoorzetsel1in de nabijheid van: Schiedam ligt bij Rotterdam ; het café dicht bij de hoek ;2in het huis, het kantoor e.d. van: hij is bij zijn moeder ; bij de directeur moeten komen ;3met zich dragend: een paspoort bij zich hebben ;4door middel van: dit is bij de wet geregeld ; bij monde van ; iets bij de naam noemen ; bij voorbeeld ;5 in dienst van: bij de politie werken ;6 tijdens: bij zijn leven ; bij nacht en ontij ; Zuid-Nederlands :bij dagoverdag;7 in geval van: bij voldoende deelname gaat de tocht door ;8 bijna, niet veel vroeger of later dan: het is bij twaalven ; vooral Zuid-Nederlands :het is bij de middagtegen de middag;9 aan een onderdeel of lichaamsdeel van: de kat bij zijn nekvel oppakken ;10 vergeleken met: bij die sportman valt hij in het niet ;11 in hoeveelheden van: bij het pond verkopen ;IIbijwoord1op adem, tot rust, bij kennis: de patiënt is weer bij ;2niet meer achter met werk: de leerling is weer bij met zijn lessen ;3verstandig: dat kind is niet goed bij ;4op de hoogte: na dit bericht was ik weer helemaal bij ;5er bij zijnbetrapt zijn, iets onaangenaams (bijv straf, verlies, schade) onvermijdelijk te wachten hebben;6...is er niet bij...komt niet voor, ...is niet toegestaan, voor ... is geen gelegenheid;7 Zuid-Nederlands erbij: ik stuurde hem een geschenk met een briefje bij
Een vliegend insect dat honing uit de bloemen zuigt.
bie, honingbijnabij, erbij, naasttijdensup-to-datebijna
".