bestek

Betekenis bestek

De betekenis van bestek is: "be` stekhet -woordbestekken1 bouwkunde beschrijving van de wijze waarop een werk wordt uitgevoerd, bouwplan;2begrensde ruimte; veelal figuurlijk : dit onderwerp valt buiten het bestek van deze studie ;in kort bestekbeknopt;3tafelgerei waarmee men eet: messen, vorken en lepels;4plaatsbepaling van een schip op zee of van een luchtvaartuig: het bestek opmaken
Het bestek van een bouwwerk. Nauwkeurige beschrijving van een werk, met alle inlichtingen aangaande de gang en de uitvoering ervan, de te gebruiken materialen, de regeling der werkzaamheden enz..Ook voor een te bouwen schip
couvertbouwplan, bouwtekening
".

Defenitie bestek

De definitie van bestek is: "be` stekhet -woordbestekken1 bouwkunde beschrijving van de wijze waarop een werk wordt uitgevoerd, bouwplan;2begrensde ruimte; veelal figuurlijk : dit onderwerp valt buiten het bestek van deze studie ;in kort bestekbeknopt;3tafelgerei waarmee men eet: messen, vorken en lepels;4plaatsbepaling van een schip op zee of van een luchtvaartuig: het bestek opmaken
Het bestek van een bouwwerk. Nauwkeurige beschrijving van een werk, met alle inlichtingen aangaande de gang en de uitvoering ervan, de te gebruiken materialen, de regeling der werkzaamheden enz..Ook voor een te bouwen schip
couvertbouwplan, bouwtekening
".