beschermen

Betekenis beschermen

De betekenis van beschermen is: "be` scher - men(beschermde, h. beschermd)1ervoor zorgen dat iem. of iets geen kwaad of schade ondervindt, behoeden, beschutten: iem. tegen gevaren beschermen ; deze jas beschermt me tegen de kou ;beschermende rechteninvoerrechten die de buitenlandse producten duurder maken en daardoor het binnenlandse bedrijfsleven bevoordelen;beschermd pand, beschermd stads- of dorpsgezichtwaaraan niets veranderd mag worden zonder toestemming van Monumentenzorg;beschermde dier- of plantensoortendier- of plantensoorten die in hun bestaan worden bedreigd en waarvoor maatregelen zijn genomen om hun voortbestaan in een gebied te garanderen;2bevorderen, bevoordelen: de schone kunsten, de handel beschermen ;3door aanwending van zijn invloed vooruithelpen, protegeren: deze man wordt in alles door zijn machtige vrienden beschermd
protegeren, behoeden, behouden, bewaren, hoeden, verdedigenbegunstigen, bevoordelen, bevorderenafdekken, bedekken, beschutten, dekken, schutten
".

Defenitie beschermen

De definitie van beschermen is: "be` scher - men(beschermde, h. beschermd)1ervoor zorgen dat iem. of iets geen kwaad of schade ondervindt, behoeden, beschutten: iem. tegen gevaren beschermen ; deze jas beschermt me tegen de kou ;beschermende rechteninvoerrechten die de buitenlandse producten duurder maken en daardoor het binnenlandse bedrijfsleven bevoordelen;beschermd pand, beschermd stads- of dorpsgezichtwaaraan niets veranderd mag worden zonder toestemming van Monumentenzorg;beschermde dier- of plantensoortendier- of plantensoorten die in hun bestaan worden bedreigd en waarvoor maatregelen zijn genomen om hun voortbestaan in een gebied te garanderen;2bevorderen, bevoordelen: de schone kunsten, de handel beschermen ;3door aanwending van zijn invloed vooruithelpen, protegeren: deze man wordt in alles door zijn machtige vrienden beschermd
protegeren, behoeden, behouden, bewaren, hoeden, verdedigenbegunstigen, bevoordelen, bevorderenafdekken, bedekken, beschutten, dekken, schutten
".