beroepsopleiding

Betekenis beroepsopleiding

De betekenis van beroepsopleiding is: "Iedere vorm van onderwijs die voorbereidt op een kwalificatie voor een bepaald beroep, ambacht of werk, of die de nodige vaardigheden voor een dergelijk beroep, ambacht of werk bijbrengt (Europees Hof van Justitie, zaak 293/83,Gravier. Jurispr.1985)
opleiding die systematisch en intentioneel verstrekt wordt aan (toekomstige) beroepsuitoefenaars waarbij zij trachten kennis, vaardigheden en attitude te verwerven om een welbepaald beroep op een adequate wijze te kunnen uitoefenen, zich in dit beroep voortdurend te kunnen vervolmaken en zich binnen de beroepssfeer te kunnen aanpassen aan zich wijzigende omstandigheden
".

Defenitie beroepsopleiding

De definitie van beroepsopleiding is: "Iedere vorm van onderwijs die voorbereidt op een kwalificatie voor een bepaald beroep, ambacht of werk, of die de nodige vaardigheden voor een dergelijk beroep, ambacht of werk bijbrengt (Europees Hof van Justitie, zaak 293/83,Gravier. Jurispr.1985)
opleiding die systematisch en intentioneel verstrekt wordt aan (toekomstige) beroepsuitoefenaars waarbij zij trachten kennis, vaardigheden en attitude te verwerven om een welbepaald beroep op een adequate wijze te kunnen uitoefenen, zich in dit beroep voortdurend te kunnen vervolmaken en zich binnen de beroepssfeer te kunnen aanpassen aan zich wijzigende omstandigheden
".