bereider van distillatiewijn

Betekenis bereider van distillatiewijn

De betekenis van bereider van distillatiewijn is: "iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering van deze personen, met uitzondering van de distilleerder, die:1)wijn tot distillatiewijn verwerkt en; 2)door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de installaties zich bevinden, is erkend
".

Defenitie bereider van distillatiewijn

De definitie van bereider van distillatiewijn is: "iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering van deze personen, met uitzondering van de distilleerder, die:1)wijn tot distillatiewijn verwerkt en; 2)door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de installaties zich bevinden, is erkend
".