been

Betekenis been

De betekenis van been is: "het -woordbenen1elk van de onderste ledematen van de mens; ook elk der ledematen van een paard;iem. beentje lichtenzie bij beentje ;benen makenhet op een lopen zetten;de benen nemener vandoor gaan;op eigen benen staanmaatschappelijk zelfstandig zijn;niet meer op zijn benen kunnen staanzeer vermoeid zijn;met één been in het graf staanniet lang meer te leven hebben;op zijn laatste benen lopenspoedig dood gaan, ook spoedig ontslagen zullen worden;met het verkeerde been uit bed stappenslecht gehumeurd zijn;het been stijf houdenniet toegeven;op de beena) (van een zieke) opgestaan, niet meer op bed; b) (van een menigte) op een bep. plaats samengekomen: er was veel volk op de been ; c) (van een leger) gereed tot strijden;slecht (goed) ter beenmoeilijk (goed) kunnende lopen;geen been hebben om op te staangeen argumenten kunnen vinden;op één been kun je niet lopengezegd wanneer men iem. een tweede glas alcoholische drank wil opdringen;iem. tegen het zere been schoppeniem. kwetsen op voor hem (geestelijk) gevoelig gebied;op zijn achterste benen staanzeer verontwaardigd reageren;zich de benen uit het lijf, zijn gat lopenheel gehaast lopen, zich bijzonder inspannen;de benen strekkeneen stukje gaan lopen, zich vertreden;het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragenslechts geestelijk weerbare mensen gaan niet ten onder aan plotselinge roem of rijkdom;met beide benen op de grond blijven staanzich niet overgeven aan zweverig idealisme, realistisch blijven; zie ook bijblok (bet 9) en staart ;2bovendeel van een kous;3 wiskunde elk van de twee lijnen die een hoek insluiten;4elk van beide stangen van een passer;5 naam van andere langwerpige onderdelen2beenhet -woord1 meervoud: beenderen, benen onderdeel van een geraamte van mens of dier, bot;2stof waarvan beenderen gemaakt zijn;ergens geen been in ziener geen gemoedsbezwaar tegen hebben; zie ook bijhond , merg , steen en vel
Ledemaat waarop wordt gestaan en waarmee wordt gelopen.
knook, knok, pootbot
".

Defenitie been

De definitie van been is: "het -woordbenen1elk van de onderste ledematen van de mens; ook elk der ledematen van een paard;iem. beentje lichtenzie bij beentje ;benen makenhet op een lopen zetten;de benen nemener vandoor gaan;op eigen benen staanmaatschappelijk zelfstandig zijn;niet meer op zijn benen kunnen staanzeer vermoeid zijn;met één been in het graf staanniet lang meer te leven hebben;op zijn laatste benen lopenspoedig dood gaan, ook spoedig ontslagen zullen worden;met het verkeerde been uit bed stappenslecht gehumeurd zijn;het been stijf houdenniet toegeven;op de beena) (van een zieke) opgestaan, niet meer op bed; b) (van een menigte) op een bep. plaats samengekomen: er was veel volk op de been ; c) (van een leger) gereed tot strijden;slecht (goed) ter beenmoeilijk (goed) kunnende lopen;geen been hebben om op te staangeen argumenten kunnen vinden;op één been kun je niet lopengezegd wanneer men iem. een tweede glas alcoholische drank wil opdringen;iem. tegen het zere been schoppeniem. kwetsen op voor hem (geestelijk) gevoelig gebied;op zijn achterste benen staanzeer verontwaardigd reageren;zich de benen uit het lijf, zijn gat lopenheel gehaast lopen, zich bijzonder inspannen;de benen strekkeneen stukje gaan lopen, zich vertreden;het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragenslechts geestelijk weerbare mensen gaan niet ten onder aan plotselinge roem of rijkdom;met beide benen op de grond blijven staanzich niet overgeven aan zweverig idealisme, realistisch blijven; zie ook bijblok (bet 9) en staart ;2bovendeel van een kous;3 wiskunde elk van de twee lijnen die een hoek insluiten;4elk van beide stangen van een passer;5 naam van andere langwerpige onderdelen2beenhet -woord1 meervoud: beenderen, benen onderdeel van een geraamte van mens of dier, bot;2stof waarvan beenderen gemaakt zijn;ergens geen been in ziener geen gemoedsbezwaar tegen hebben; zie ook bijhond , merg , steen en vel
Ledemaat waarop wordt gestaan en waarmee wordt gelopen.
knook, knok, pootbot
".