basis

Betekenis basis

De betekenis van basis is: "` ba - sis[-zis](«Latijn«Grieks)de -woord (vrouwelijk)basen, bases1onderste deel, datgene waarop iets rust of steunt: de basis van een zuil ;2 meetkunde grondvlak, grondlijn;de basis van een driehoekde zijde tegenover de tophoek;de basis van een piramide, een kegel ;3grondgetal van een getallenstelsel: tien is de basis van ons getallenstelsel ;4grondslag, uitgangspunt: de basis van een theorie ; de basis voor een gesprek ; op basis van deze gegevens kan ik verder werken ;een kabinet op brede basisdat op ruime steun in het parlement kan rekenen;5 militaire term plaats, landstreek vanwaar de operaties uitgaan, steunpunt (vgl : luchtbasis , vlootbasis );6 grondstof voor de bereiding van een chemisch preparaat;7 aanduiding voor al diegenen in een groep of organisatie (bijv. een politieke partij) die niet direct deel hebben aan de leiding, achterban
fundament
de afstand tussen twee terreinpunten(zeer nauwkeurig gemeten);deze afstand wordt vervolgens gebruikt ter bepaling van de lengte van een zijde van een driehoeksnet
de naar de aarspil gekeerde zijde van een graankorrel
een voor topografische doeleinden op het terrein van bakens voorziene lijn
grondslag, uitgangspuntgrondlijn, grondvlakstandplaats
".

Defenitie basis

De definitie van basis is: "` ba - sis[-zis](«Latijn«Grieks)de -woord (vrouwelijk)basen, bases1onderste deel, datgene waarop iets rust of steunt: de basis van een zuil ;2 meetkunde grondvlak, grondlijn;de basis van een driehoekde zijde tegenover de tophoek;de basis van een piramide, een kegel ;3grondgetal van een getallenstelsel: tien is de basis van ons getallenstelsel ;4grondslag, uitgangspunt: de basis van een theorie ; de basis voor een gesprek ; op basis van deze gegevens kan ik verder werken ;een kabinet op brede basisdat op ruime steun in het parlement kan rekenen;5 militaire term plaats, landstreek vanwaar de operaties uitgaan, steunpunt (vgl : luchtbasis , vlootbasis );6 grondstof voor de bereiding van een chemisch preparaat;7 aanduiding voor al diegenen in een groep of organisatie (bijv. een politieke partij) die niet direct deel hebben aan de leiding, achterban
fundament
de afstand tussen twee terreinpunten(zeer nauwkeurig gemeten);deze afstand wordt vervolgens gebruikt ter bepaling van de lengte van een zijde van een driehoeksnet
de naar de aarspil gekeerde zijde van een graankorrel
een voor topografische doeleinden op het terrein van bakens voorziene lijn
grondslag, uitgangspuntgrondlijn, grondvlakstandplaats
".