arbeidsverdeling

Betekenis arbeidsverdeling

De betekenis van arbeidsverdeling is: "Arbeidsverdeling betekent het zodanig splitsen van de productiefactor arbeid in het productieproces zodat binnen de factor arbeid verschillende taken en verantwoordelijkheden kunnen worden toegekend. Arbeidsverdeling gaat uit van de ongelijkheid van mensen, dat specialisatie bij personen de productiviteit van het productieproces verhoogt.
de verdeling van arbeidsverrichtingen over een aantal personen, bedrijven of groepen, zodat elk zich met een bepaald onderdeel van het voortbrengingsproces bezighoudt..
".

Defenitie arbeidsverdeling

De definitie van arbeidsverdeling is: "Arbeidsverdeling betekent het zodanig splitsen van de productiefactor arbeid in het productieproces zodat binnen de factor arbeid verschillende taken en verantwoordelijkheden kunnen worden toegekend. Arbeidsverdeling gaat uit van de ongelijkheid van mensen, dat specialisatie bij personen de productiviteit van het productieproces verhoogt.
de verdeling van arbeidsverrichtingen over een aantal personen, bedrijven of groepen, zodat elk zich met een bepaald onderdeel van het voortbrengingsproces bezighoudt..
".