afstand tussen twee lichten

Betekenis afstand tussen twee lichten

De betekenis van afstand tussen twee lichten is: "die in dezelfde richting schijnen: de kleinste afstand tussen de orthogonale projecties op een vlak dat loodrecht staat op de referentiesassen van de omtrekken van beide lichtdoorlatende gedeelten die naar gelang van het geval in punt 1.9 zijn gedefinieerd. Bij het meten van de afstand tussen twee lichten behoeft de omtrek van de lichtdoorlatende gedeelten evenwel niet exact te worden bepaald, indien genoemde afstand duidelijk groter is dan de in de richtlijn voorgeschreven minimumafstand
".

Defenitie afstand tussen twee lichten

De definitie van afstand tussen twee lichten is: "die in dezelfde richting schijnen: de kleinste afstand tussen de orthogonale projecties op een vlak dat loodrecht staat op de referentiesassen van de omtrekken van beide lichtdoorlatende gedeelten die naar gelang van het geval in punt 1.9 zijn gedefinieerd. Bij het meten van de afstand tussen twee lichten behoeft de omtrek van de lichtdoorlatende gedeelten evenwel niet exact te worden bepaald, indien genoemde afstand duidelijk groter is dan de in de richtlijn voorgeschreven minimumafstand
".