afbreken

Betekenis afbreken

De betekenis van afbreken is: "` af - bre - ken(brak af, 1-5 overgankelijk h., 6-7 onovergankelijk is afgebroken)1door breken van iets af doen gaan: een tak afbreken ;2een bouwsel, constructie tenietdoen door het weer tot zijn samenstellende (onder)delen terug te brengen: een huis afbreken ;3 chemie samengestelde verbindingen ontleden in stoffen van eenvoudiger samenstelling;4ernstige kritiek uiten op iem. of iets: een cabaretier, een toneelvoorstelling afbreken ;afbrekende kritiekkritiek waarbij uitsluitend de negatieve aspecten van iets worden benadrukt;5 vóór het einde ophouden met: een gesprek afbreken ;een woord afbrekentussen twee lettergrepen in tweeën delen;schaken , dammen :een partij afbrekenvoorlopig beëindigen om op een later tijdstip verder te spelen;6 door breken zich scheiden van het overblijvende gedeelte: mijn tand is afgebroken ;7 chemie zich splitsen in stoffen van eenvoudiger samenstelling (van samengestelde verbindingen); vgl : afbraak, bet 3
1)Biologisch:voortijdig bevallen van een onvoldragen vrucht(Risico bij rampen);2)Administratief:een project vóór beëindiging afbreken;3)Brandbestrijding:uitgooien van een brandvertragend middel of een lading bluswater door een blusvliegtuig;4)Luchtvaart:een gelanceerde raket of een gelanceerd ruimtevaartuig opgeven of vernietigen
De telemicrofoon op de haak leggen en daarmee de verbinding verbreken. (PH/PTIH)
directory-bewerking die een aanvraag beëindigt.Deze bewerking is niet gegarandeerd buiten het lokale bereik
breken, verbrekenstoppen, onderbreken, stakenslechten, slopen, vernielen
".

Defenitie afbreken

De definitie van afbreken is: "` af - bre - ken(brak af, 1-5 overgankelijk h., 6-7 onovergankelijk is afgebroken)1door breken van iets af doen gaan: een tak afbreken ;2een bouwsel, constructie tenietdoen door het weer tot zijn samenstellende (onder)delen terug te brengen: een huis afbreken ;3 chemie samengestelde verbindingen ontleden in stoffen van eenvoudiger samenstelling;4ernstige kritiek uiten op iem. of iets: een cabaretier, een toneelvoorstelling afbreken ;afbrekende kritiekkritiek waarbij uitsluitend de negatieve aspecten van iets worden benadrukt;5 vóór het einde ophouden met: een gesprek afbreken ;een woord afbrekentussen twee lettergrepen in tweeën delen;schaken , dammen :een partij afbrekenvoorlopig beëindigen om op een later tijdstip verder te spelen;6 door breken zich scheiden van het overblijvende gedeelte: mijn tand is afgebroken ;7 chemie zich splitsen in stoffen van eenvoudiger samenstelling (van samengestelde verbindingen); vgl : afbraak, bet 3
1)Biologisch:voortijdig bevallen van een onvoldragen vrucht(Risico bij rampen);2)Administratief:een project vóór beëindiging afbreken;3)Brandbestrijding:uitgooien van een brandvertragend middel of een lading bluswater door een blusvliegtuig;4)Luchtvaart:een gelanceerde raket of een gelanceerd ruimtevaartuig opgeven of vernietigen
De telemicrofoon op de haak leggen en daarmee de verbinding verbreken. (PH/PTIH)
directory-bewerking die een aanvraag beëindigt.Deze bewerking is niet gegarandeerd buiten het lokale bereik
breken, verbrekenstoppen, onderbreken, stakenslechten, slopen, vernielen
".