activiteit

Betekenis activiteit

De betekenis van activiteit is: "ac - ti - vi` teit(«Frans«Latijn)de -woord (vrouwelijk)1het actief-zijn, werkzaamheid; bedrijvigheid;2 activiteiten iets wat verricht wordt als deel van een programma, een bepaalde uitvoering, vertoning enz.
werking
1.term waarmee wordt aangeduid dat een record uit een bestand wordt gebruikt of gemuteerd 2.bij PERT: werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tussen twee gebeurtenissen 3.handeling, actie
de werkzaamheid van radioactieve energie
percentage records in een bestand dat in één gang wordt verwerkt
quotiënt van dN en dt, waarin dN het aantal spontane atoomkernmutaties voorstelt die gedurende de tijd dt in een hoeveelheid radionuclide plaatsvinden
Spontane emissie van alfa-,beta-en/of gammastralen door de desintegratie van radionucliden (per seconde)
bedrijvigheid, bezigheid, werkzaamheid
".

Defenitie activiteit

De definitie van activiteit is: "ac - ti - vi` teit(«Frans«Latijn)de -woord (vrouwelijk)1het actief-zijn, werkzaamheid; bedrijvigheid;2 activiteiten iets wat verricht wordt als deel van een programma, een bepaalde uitvoering, vertoning enz.
werking
1.term waarmee wordt aangeduid dat een record uit een bestand wordt gebruikt of gemuteerd 2.bij PERT: werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tussen twee gebeurtenissen 3.handeling, actie
de werkzaamheid van radioactieve energie
percentage records in een bestand dat in één gang wordt verwerkt
quotiënt van dN en dt, waarin dN het aantal spontane atoomkernmutaties voorstelt die gedurende de tijd dt in een hoeveelheid radionuclide plaatsvinden
Spontane emissie van alfa-,beta-en/of gammastralen door de desintegratie van radionucliden (per seconde)
bedrijvigheid, bezigheid, werkzaamheid
".