absoluut

Betekenis absoluut

De betekenis van absoluut is: "ab - so` luut(«Latijn)bijvoeglijk naamwoord en bijwoord1volstrekt, volkomen: absolute stilte ; van niets afhankelijk;absolute cijferscijfers in gewone getallen, i.t.t. percentages:73% van de ondervraagden verklaarden zich tegen het voorstel, in absolute cijfers komt dit neer op 365 personen ;absoluut gehoorhet vermogen direct de hoogte van een gehoorde toon te kunnen bepalen, benoemen en reproduceren, buiten het verband met andere tonen;absolute meerderheidmeerderheid bestaande uit meer dan 50%:deze partij heeft de absolute meerderheid in de gemeenteraad ;absoluut nulpuntde laagst bestaande (theoretische) temperatuur, waarbij de beweging der moleculen geheel tot stilstand is gekomen (-273,15°);absoluut vorstvorst die heerst met onbeperkte macht, zonder gebonden te zijn aan een grondwet of andere wetten, vgl : absolutisme ;absoluut gebruikt overgankelijk werkwoordovergankelijk werkwoord dat stilzwijgend een lijdend voorwerp veronderstelt, bijv. `abdiceren` in de zin: koningin Juliana abdiceerde in 1980 (t.w. de troon);2onvermengd: absolute alcohol ;3beslist: je hebt absoluut gelijk ; als je het dan absoluut wilt ; dat kan ik absoluut niet toestaan
zeker, zonder twijfel
volkomen, compleet, gans, geheel, totaal, volmaakt, volstrektbeslist, ongetwijfeldonverbiddelijk
".

Defenitie absoluut

De definitie van absoluut is: "ab - so` luut(«Latijn)bijvoeglijk naamwoord en bijwoord1volstrekt, volkomen: absolute stilte ; van niets afhankelijk;absolute cijferscijfers in gewone getallen, i.t.t. percentages:73% van de ondervraagden verklaarden zich tegen het voorstel, in absolute cijfers komt dit neer op 365 personen ;absoluut gehoorhet vermogen direct de hoogte van een gehoorde toon te kunnen bepalen, benoemen en reproduceren, buiten het verband met andere tonen;absolute meerderheidmeerderheid bestaande uit meer dan 50%:deze partij heeft de absolute meerderheid in de gemeenteraad ;absoluut nulpuntde laagst bestaande (theoretische) temperatuur, waarbij de beweging der moleculen geheel tot stilstand is gekomen (-273,15°);absoluut vorstvorst die heerst met onbeperkte macht, zonder gebonden te zijn aan een grondwet of andere wetten, vgl : absolutisme ;absoluut gebruikt overgankelijk werkwoordovergankelijk werkwoord dat stilzwijgend een lijdend voorwerp veronderstelt, bijv. `abdiceren` in de zin: koningin Juliana abdiceerde in 1980 (t.w. de troon);2onvermengd: absolute alcohol ;3beslist: je hebt absoluut gelijk ; als je het dan absoluut wilt ; dat kan ik absoluut niet toestaan
zeker, zonder twijfel
volkomen, compleet, gans, geheel, totaal, volmaakt, volstrektbeslist, ongetwijfeldonverbiddelijk
".