aanvaarden

Betekenis aanvaarden

De betekenis van aanvaarden is: "aan` vaar - den(aanvaardde, h. aanvaard)1beginnen, ondernemen: de tocht aanvaarden ;2op zich nemen, zich belasten met: een betrekking, de regering, het opperbevel aanvaarden ;3zich schikken in, zich laten welgevallen: zij moet de gevolgen van haar gedrag aanvaarden ; dit onrecht is moeilijk te aanvaarden ;4aannemen: een geschenk aanvaarden ;een erfenis aanvaardenin de rechten en plichten van de erflater treden;dit huis is direct te aanvaardenkan direct worden betrokken;5 zich akkoord verklaren met, zich verenigen met: de vergadering aanvaardde het voorstel
accepteren, aannemen, erkennen, geloven, nemenaandurvenbeginnen, ondernemen, opvattenadopteren
".

Defenitie aanvaarden

De definitie van aanvaarden is: "aan` vaar - den(aanvaardde, h. aanvaard)1beginnen, ondernemen: de tocht aanvaarden ;2op zich nemen, zich belasten met: een betrekking, de regering, het opperbevel aanvaarden ;3zich schikken in, zich laten welgevallen: zij moet de gevolgen van haar gedrag aanvaarden ; dit onrecht is moeilijk te aanvaarden ;4aannemen: een geschenk aanvaarden ;een erfenis aanvaardenin de rechten en plichten van de erflater treden;dit huis is direct te aanvaardenkan direct worden betrokken;5 zich akkoord verklaren met, zich verenigen met: de vergadering aanvaardde het voorstel
accepteren, aannemen, erkennen, geloven, nemenaandurvenbeginnen, ondernemen, opvattenadopteren
".