aankomen

Betekenis aankomen

De betekenis van aankomen is: "` aan - ko - men(kwam aan, is aangekomen)1op de plaats van bestemming komen; te Gent aankomen ;2neerkomen, treffen: de klap kwam hard aan ;3aanraken: niet aankomen! ;4verkrijgen: er is geen aankomen aan ;5 even op bezoek komen: kom eens aan, als je in de buurt bent ;6 naderen: ik zie ze in de verte aankomen ;het zien aankomenvoorzien wat er zal gebeuren;ze zien me al aankomenze zullen zeker niet bereid zijn te doen wat ik van ze verlang;7 voor de dag komen: met leugens, smoesjes aankomen ;daar hoef je bij mij niet mee aan te komena) daar wil ik geen bemoeienis mee hebben; b) dat weiger ik te geloven;8 in een bepaalde kring of betrekking komen:op de universiteit aankomenbeginnen te studeren;9aankomen opafhangen van, berusten op:bij deze reparatie komt het op grote precisie aan ;het komt er niet op aanhet doet er niet toe;het er niet op aan laten komeningrijpen;10 in gewicht of gezondheid toenemen: ik ben drie kilo aangekomen ;11 ontstaan, beginnen: hoe is de ruzie aangekomen?
arriveren, komen, naderenaanlopen, aanwippen, binnenkomengedijen, groeien, tiereninslaan, neerkomen, treffenbeginnen, ontstaan
".

Defenitie aankomen

De definitie van aankomen is: "` aan - ko - men(kwam aan, is aangekomen)1op de plaats van bestemming komen; te Gent aankomen ;2neerkomen, treffen: de klap kwam hard aan ;3aanraken: niet aankomen! ;4verkrijgen: er is geen aankomen aan ;5 even op bezoek komen: kom eens aan, als je in de buurt bent ;6 naderen: ik zie ze in de verte aankomen ;het zien aankomenvoorzien wat er zal gebeuren;ze zien me al aankomenze zullen zeker niet bereid zijn te doen wat ik van ze verlang;7 voor de dag komen: met leugens, smoesjes aankomen ;daar hoef je bij mij niet mee aan te komena) daar wil ik geen bemoeienis mee hebben; b) dat weiger ik te geloven;8 in een bepaalde kring of betrekking komen:op de universiteit aankomenbeginnen te studeren;9aankomen opafhangen van, berusten op:bij deze reparatie komt het op grote precisie aan ;het komt er niet op aanhet doet er niet toe;het er niet op aan laten komeningrijpen;10 in gewicht of gezondheid toenemen: ik ben drie kilo aangekomen ;11 ontstaan, beginnen: hoe is de ruzie aangekomen?
arriveren, komen, naderenaanlopen, aanwippen, binnenkomengedijen, groeien, tiereninslaan, neerkomen, treffenbeginnen, ontstaan
".