aanduiden

Betekenis aanduiden

De betekenis van aanduiden is: "` aan - dui - den(duidde aan, h. aangeduid)1benaderend beschrijven door het noemen van enkele kenmerken: iem. de kortste weg naar het dorp aanduiden ;2omschrijven, uitdrukken: het is moeilijk de betekenis van een begrip als liefde aan te duiden ; de inhoud van een vat in liters aanduiden ;3betekenen: eenzelfde woord kan vaak verschillende zaken aanduiden ;4te kennen geven, tot uitdrukking brengen: deze rellen duiden aan dat er gevoelens van ongenoegen bij de jeugd leven ;5 Zuid-Nederlands (van ambtenaren e.d. ) aanwijzen, benoemen; (van sportlieden ) selecteren;6 Zuid-Nederlands vermelden, aangeven, opgeven: een bedrag aanduiden ; de cijfers van het postnummer aanduiden
aanwijzen, aantonen
kwalificeren, noemen, omschrijven, uitdrukken, vermelden, benoemen, betitelenbeduiden, betekenen, indicerenaangeven, aanwijzen, wijzen, aantonenselecterenbekendmakenmarkeren
".

Defenitie aanduiden

De definitie van aanduiden is: "` aan - dui - den(duidde aan, h. aangeduid)1benaderend beschrijven door het noemen van enkele kenmerken: iem. de kortste weg naar het dorp aanduiden ;2omschrijven, uitdrukken: het is moeilijk de betekenis van een begrip als liefde aan te duiden ; de inhoud van een vat in liters aanduiden ;3betekenen: eenzelfde woord kan vaak verschillende zaken aanduiden ;4te kennen geven, tot uitdrukking brengen: deze rellen duiden aan dat er gevoelens van ongenoegen bij de jeugd leven ;5 Zuid-Nederlands (van ambtenaren e.d. ) aanwijzen, benoemen; (van sportlieden ) selecteren;6 Zuid-Nederlands vermelden, aangeven, opgeven: een bedrag aanduiden ; de cijfers van het postnummer aanduiden
aanwijzen, aantonen
kwalificeren, noemen, omschrijven, uitdrukken, vermelden, benoemen, betitelenbeduiden, betekenen, indicerenaangeven, aanwijzen, wijzen, aantonenselecterenbekendmakenmarkeren
".