aandeel

Betekenis aandeel

De betekenis van aandeel is: "` aan - deelhet -woordaandelen1deel: zijn aandeel in de werkzaamheden leveren ;aandeel hebben in ietsaan iets bijdragen (veronderstelt een gebeurtenis van een zekere duur of een herhaling):de lijsttrekker had een groot aandeel in de verkiezingsoverwinning ;aandeel hebben aan ietsaan iets bijdragen (veronderstelt een eenmalige gebeurtenis van korte duur):aandeel hebben aan een misdrijf ;2deel dat iem. toekomt: een aandeel aan een erfenis, een buit ; een aandeel in de winst ;3deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming; bewijs daarvan: hij bezit veel aandelen in deze NV ;aandeel op naamaandeel waarbij de naam van de eigenaar is geregistreerd in het aandelenregister;aandeel aan toonderwaarbij de naam van de eigenaar niet is geregistreerd en dat (anders dan bij een aandeel op naam) door eenvoudige overhandiging overdraagbaar is;preferent aandeelwaarbij (anders dan bij een gewoon aandeel ) aan de eigenaar bijzondere rechten zijn toegekend
1 Waardepapier dat de mede-eigendom in het vermogen van een onderneming bewijst. 2 Persoonlijk aandeel in gemeenschappelijke handelingen of in gemeenschappelijk bezit.
1)ondeelbaar deel van het maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen waaraan de in wet en statuten genoemde rechten zijn verbonden 2)document dat een aandeel in het kapitaal als bovenbedoeld belichaamt
a)ondeelbaar deel van het maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen waaraan de in wet en statuten genoemde rechten zijn verbonden;b)document dat een aandeel in het kapitaal als bovenbedoeld belichaamt
de subrubriek aandelen omvat de kapitaaldeelnemingen in vennootschappen, die schriftelijk zijn vastgelegd in waardepapieren, d.w.z. verhandelbare effecten
onpersoonlijk, ter beurze verhandelbaar recht op kapitaal, echter geen handelspapier (wissels enz.); (hier:)aandeel van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen, en tevens potentiele deelnemingen (zoals b.v.in aandelen converteerbare obligaties, claimrechten, opties en warrants)
deel, gedeelte, part, portiebijdrage
".

Defenitie aandeel

De definitie van aandeel is: "` aan - deelhet -woordaandelen1deel: zijn aandeel in de werkzaamheden leveren ;aandeel hebben in ietsaan iets bijdragen (veronderstelt een gebeurtenis van een zekere duur of een herhaling):de lijsttrekker had een groot aandeel in de verkiezingsoverwinning ;aandeel hebben aan ietsaan iets bijdragen (veronderstelt een eenmalige gebeurtenis van korte duur):aandeel hebben aan een misdrijf ;2deel dat iem. toekomt: een aandeel aan een erfenis, een buit ; een aandeel in de winst ;3deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming; bewijs daarvan: hij bezit veel aandelen in deze NV ;aandeel op naamaandeel waarbij de naam van de eigenaar is geregistreerd in het aandelenregister;aandeel aan toonderwaarbij de naam van de eigenaar niet is geregistreerd en dat (anders dan bij een aandeel op naam) door eenvoudige overhandiging overdraagbaar is;preferent aandeelwaarbij (anders dan bij een gewoon aandeel ) aan de eigenaar bijzondere rechten zijn toegekend
1 Waardepapier dat de mede-eigendom in het vermogen van een onderneming bewijst. 2 Persoonlijk aandeel in gemeenschappelijke handelingen of in gemeenschappelijk bezit.
1)ondeelbaar deel van het maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen waaraan de in wet en statuten genoemde rechten zijn verbonden 2)document dat een aandeel in het kapitaal als bovenbedoeld belichaamt
a)ondeelbaar deel van het maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen waaraan de in wet en statuten genoemde rechten zijn verbonden;b)document dat een aandeel in het kapitaal als bovenbedoeld belichaamt
de subrubriek aandelen omvat de kapitaaldeelnemingen in vennootschappen, die schriftelijk zijn vastgelegd in waardepapieren, d.w.z. verhandelbare effecten
onpersoonlijk, ter beurze verhandelbaar recht op kapitaal, echter geen handelspapier (wissels enz.); (hier:)aandeel van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen, en tevens potentiele deelnemingen (zoals b.v.in aandelen converteerbare obligaties, claimrechten, opties en warrants)
deel, gedeelte, part, portiebijdrage
".