aanbeveling

Betekenis aanbeveling

De betekenis van aanbeveling is: "` aan - be - ve - lingde -woord (vrouwelijk)aanbevelingen1het aanbevelen; mondelinge of schriftelijke verklaring waarin iem. of iets wordt aanbevolen: hij had een aanbeveling van de directeur bij zich ; een aanbeveling doen ;kennis van Frans strekt tot aanbevelingwordt als voordeel gerekend;op aanbeveling vanop voorspraak van;aanbeveling verdienende voorkeur verdienen;2lijst van aanbevolenen voor een betrekking: hij staat als eerste op de aanbeveling voor rechter van deze arrondissementsrechtbank ;3besluit van een internationale organisatie dat zich richt tot de leden van die organisatie of tot andere organisaties en dat niet bindend van aard is
recommandatie, voorspraak
aanprijzing, recommandatie
".

Defenitie aanbeveling

De definitie van aanbeveling is: "` aan - be - ve - lingde -woord (vrouwelijk)aanbevelingen1het aanbevelen; mondelinge of schriftelijke verklaring waarin iem. of iets wordt aanbevolen: hij had een aanbeveling van de directeur bij zich ; een aanbeveling doen ;kennis van Frans strekt tot aanbevelingwordt als voordeel gerekend;op aanbeveling vanop voorspraak van;aanbeveling verdienende voorkeur verdienen;2lijst van aanbevolenen voor een betrekking: hij staat als eerste op de aanbeveling voor rechter van deze arrondissementsrechtbank ;3besluit van een internationale organisatie dat zich richt tot de leden van die organisatie of tot andere organisaties en dat niet bindend van aard is
recommandatie, voorspraak
aanprijzing, recommandatie
".