Rijkswacht

Betekenis Rijkswacht

De betekenis van Rijkswacht is: "1)(Belgie) onderdeel van de krijgsmacht, doch ressorterend onder zowel de minister van binnenlandse zaken (openbare orde),de minister van justitie (staatsveiligheid) als de minister van landsverdediging (toezicht op militairen); 2)(NL) tot de landmacht behorend korps met militaire politietaken, met verantwoording aan de minister van binnenlandse zaken en aan de minister van justitie (grensbewaking); 3)(NL) bepaalde organisatievorm van de civiele politie, ressorterend onder de minister van justitie; in kleine gemeenten verplicht; (in grote gemeenten is er de Gemeentepolitie)
Belgisch politiekorps, ressorterend onder de federale minister van Binnenlandse Zaken, dat o.m. de BOB (Bewakings- en Opsporingsbrigade) omvat
".

Defenitie Rijkswacht

De definitie van Rijkswacht is: "1)(Belgie) onderdeel van de krijgsmacht, doch ressorterend onder zowel de minister van binnenlandse zaken (openbare orde),de minister van justitie (staatsveiligheid) als de minister van landsverdediging (toezicht op militairen); 2)(NL) tot de landmacht behorend korps met militaire politietaken, met verantwoording aan de minister van binnenlandse zaken en aan de minister van justitie (grensbewaking); 3)(NL) bepaalde organisatievorm van de civiele politie, ressorterend onder de minister van justitie; in kleine gemeenten verplicht; (in grote gemeenten is er de Gemeentepolitie)
Belgisch politiekorps, ressorterend onder de federale minister van Binnenlandse Zaken, dat o.m. de BOB (Bewakings- en Opsporingsbrigade) omvat
".