Programma voor Universitaire Ontwikkelingssamenwer

Betekenis Programma voor Universitaire Ontwikkelingssamenwer

De betekenis van Programma voor Universitaire Ontwikkelingssamenwer is: "Programma dat ten doel heeft steun te verlenen bij de opbouw en versterking van instellingen van postsecundair onderwijs en onderzoeksinstellingen in ontwikkelingslanden.Hiertoe worden op diverse gebieden langjarige samenwerkingsverbanden aangegaan tussen een beperkt aantal van deze instellingen en Nederlandse Universiteiten en Hogescholen.Bij de samenwerking staat het beschikbaar stellen van stafleden en training van lokale staf centraal.
".

Defenitie Programma voor Universitaire Ontwikkelingssamenwer

De definitie van Programma voor Universitaire Ontwikkelingssamenwer is: "Programma dat ten doel heeft steun te verlenen bij de opbouw en versterking van instellingen van postsecundair onderwijs en onderzoeksinstellingen in ontwikkelingslanden.Hiertoe worden op diverse gebieden langjarige samenwerkingsverbanden aangegaan tussen een beperkt aantal van deze instellingen en Nederlandse Universiteiten en Hogescholen.Bij de samenwerking staat het beschikbaar stellen van stafleden en training van lokale staf centraal.
".