OESO

Betekenis OESO

De betekenis van OESO is: "Overlegorgaan van 24 industrie-of westerse landen die gezamenlijk de uitvoering van de in onderling overleg geformuleerde beleidsvoornemens nastreven
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling internationale organisatie gericht op bevordering van de economische groei en de internationale handel
".

Defenitie OESO

De definitie van OESO is: "Overlegorgaan van 24 industrie-of westerse landen die gezamenlijk de uitvoering van de in onderling overleg geformuleerde beleidsvoornemens nastreven
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling internationale organisatie gericht op bevordering van de economische groei en de internationale handel
".