Europese produkties

Betekenis Europese produkties

De betekenis van Europese produkties is: "a) produkties die afkomstig zijn uit Lid-Staten van de Gemeenschap, en, wat betreft de televisieomroeporganisaties welke onder de bevoegdheid van de Duitse Bondsrepubliek vallen, produkties die afkomstig zijn uit de Duitse gebieden waar de Grondwet niet van toepassing is, die voldoen aan het bepaalde in lid 2; b) produkties die afkomstig zijn uit derde Europese Staten die partij zijn bij het Europese Verdrag inzake grensoverschrijdende televisie van de Raad van Europa en die voldoen aaan de voorwaarden van lid 2; c) produkties afkomstig uit andere Europese derde Staten en die voldoen aan de voorwaarden van lid 3
".

Defenitie Europese produkties

De definitie van Europese produkties is: "a) produkties die afkomstig zijn uit Lid-Staten van de Gemeenschap, en, wat betreft de televisieomroeporganisaties welke onder de bevoegdheid van de Duitse Bondsrepubliek vallen, produkties die afkomstig zijn uit de Duitse gebieden waar de Grondwet niet van toepassing is, die voldoen aan het bepaalde in lid 2; b) produkties die afkomstig zijn uit derde Europese Staten die partij zijn bij het Europese Verdrag inzake grensoverschrijdende televisie van de Raad van Europa en die voldoen aaan de voorwaarden van lid 2; c) produkties afkomstig uit andere Europese derde Staten en die voldoen aan de voorwaarden van lid 3
".